× Search

Kleuterschool

 • Doelgroep

  • Kleuters (vanaf 2,5 tot 6 jaar) met ASS met een lage, gemiddelde of hoge begaafdheid
  • Nood aan een basisklimaat en aanbod specifiek afgestemd op autisme
  • Vaak grote verschillen in de ontwikkeling van vaardigheden op verschillende domeinen (sociaal-emotionele vaardigheden, communicatieve vaardigheden, voorschoolse vaardigheden, motorische vaardigheden, zelfredzaamheid)
 • Klimaat

  • Een rustig, positief en veilig klimaat waarin we de kleuters willen steunen en stimuleren in hun ontwikkeling op alle domeinen
  • Kleine klasgroepen (gemiddeld 8 leerlingen)
  • Verhelderen van hun omgeving: aanpassingen in de ruimte, van de tijd, aangepaste communicatiestijl, aangepaste aanpak en werkvormen, rekening houdend met sensorische moeilijkheden
 • Aanbod

  • Ontwikkelen van vaardigheden op diverse ontwikkelingsdomeinen (sociaal-emotioneel, communicatie, taal, voorschoolse vaardigheden, motoriek, zelfredzaamheid)
  • Accent op ontwikkeling van basisvaardigheden voor sociale omgang en communicatie via spel (bv. leren wachten op je beurt, luisteren naar elkaar, hulpvragen stellen,…)
  • Accent op zich veilig voelen en begrijpen van de omgeving

Basisschool

 • Doelgroep

  • Lagere schoolleerlingen (van 6 tot 13 jaar) met een ASS met een lage, gemiddelde of hoge begaafdheid, mogelijks met bijkomende leer- en/of andere ontwikkelingsstoornissen
  • Nood aan een basisklimaat en aanbod specifiek afgestemd op autisme
  • Vaak een groot verschil tussen cognitief en sociaal-emotioneel functioneren (een verschil tussen kunnen en aankunnen) en/of moeilijkheden met communicatieve vaardigheden, planning en organisatie vanuit het autistische denken
  • Kunnen groeien in zelfreflectie en ontwikkeling van cognitieve compensaties
  • Einddoelstelling is afhankelijk van het groeitraject van de leerling
 • Klimaat

  • Een rustig, positief en veilig klimaat waarin we de leerlingen willen steunen, sturen in hun gedrag en stimuleren in hun ontwikkeling op alle domeinen
  • Kleine klasgroepen (gemiddeld 8 leerlingen)
  • Verhelderen van hun omgeving: tijd, ruimte, aangepaste communicatie- en begeleidingsstijl, aanpak en werkvormen, aanpassingen bij sensorische moeilijkheden
 • Aanbod

  • Ontwikkelen van schoolse vaardigheden (uitgaande van mogelijkheden en rekening houdend met beperkingen) aan de hand van methodes gewoon onderwijs
  • Accent op zelfstandigheid
  • Accent op probleemoplossende vaardigheden
  • Accent op sociaal/communicatieve/emotionele ontwikkeling (bv. gevoelens op een gepaste manier uiten, zich inleven in anderen, rekening houden met anderen,…)
  • Oefenen van geleerde vaardigheden in andere situatie: transfer maken van leersituatie naar dagelijks leven
DEEL JE VERHAAL OP

'DE SCHELP' ONS ZORGNETWERK NOORDERKEMPEN

De Schelp Zorgnetwerk Noorderkempen vormt samen met het Revalidatiecentrum, de scholen voor buitengewoon onderwijs Berkenbeek de zorginstellingen van het Spectrum, een netwerk van instellingen, dat opkomt voor personen met een beperking in de Noorderkempen. Doel is: nieuwe initiatieven te ontwikkelen en te beheren, de onderlinge samenhang en de interne communicatie te bevorderen, de gemeenschappelijke initiatieven van de drie organisaties te ondersteunen en te stimuleren, de relaties met de lokale besturen te onderhouden.