Search
× Search
woensdag 18 juli 2018

Het Centrum voor Leerlingen Begeleiding heeft als opdracht bij te dragen tot het welbevinden van leerlingen tijdens hun schoolloopbaan en biedt begeleiding, ondersteuning, info en hulp.  
De begeleiding kan gebeuren binnen 4 domeinen:
•    Leren en studeren: als het op school niet wil vlotten en meer hulp nodig is bij het leren leren, faalangst, motivatie, specifieke leerstoornissen, onderzoek en begeleiding van leerproblemen …
•    Preventieve gezondheidszorg: vroegtijdig opsporen van lichamelijke afwijkingen, opvolgen van groei, gewicht, vaccinaties en besmettelijke ziekten. Bevorderen van een gezonde levensstijl en een gezonde leeromgeving …
•    Onderwijsloopbaan begeleiding: leren kiezen, informatie over opleidingen, testonderzoek indien aangewezen, hulp bij studiekeuze of keuzemoeilijkheden …
•    Sociaal en emotioneel welbevinden: niet naar school willen, als het niet vlot met leeftijdsgenoten of thuis, spijbelpreventie …

Het CLB werkt onafhankelijk, discreet en kosteloos. Het gaat uit van de vragen van de leerlingen, ouders, leerkrachten, directie en doet een begeleidingsvoorstel.  Op vraag van de directie en leerkrachten volgen de medewerkers de klassenraden van uw kind. De begeleiding wordt slechts voortgezet als de leerling vanaf 12 jaar of de ouders van de leerling jonger dan 12 jaar hiermee instemmen. Ouders en leerlingen zijn echter verplicht hun medewerking te verlenen aan: - de begeleiding van leerlingen die spijbelen - collectieve medische onderzoeken en preventieve gezondheidsmaatregelen i.v.m. besmettelijke ziekten. Indien men bezwaar heeft tegen een bepaalde arts van het CLB, dan kan in overleg een andere schoolarts worden aangeduid. In dat geval zijn de kosten ten laste van de ouders. Van elke leerling wordt een multidisciplinair dossier bijgehouden. De inhoud behoort tot het beroepsgeheim van de CLB-medewerkers.  
Men heeft inzagerecht in het dossier door middel van een gesprek.  Gegevens uit het dossier worden zonder toestemming nooit doorgegeven aan derden. Bij een schoolverandering wordt het CLB-dossier overgemaakt aan het CLB verbonden aan de nieuwe school.  Medische gegevens en leerplichtgegevens worden steeds overgemaakt.  Tegen de overdracht van andere gegevens kunt u bezwaar aantekenen. U dient dan binnen de tien dagen na inschrijving in de school, een aangetekend schrijven te richten aan de directeur van het CLB, verbonden aan de vorige school. Aan elke school is een multidisciplinair team verbonden.
Het team bestaat uit een arts, verpleegkundige, psycholoog of pedagoog en een maatschappelijk werker. Per school is er een vaste contactpersoon.

Voor de lagere school bestaat het team uit:
•    Leen Elst, psychopedagogisch consulent
•    Bieke Struyven, psychopedagogisch consulent
•    Natasja Aernouts,  maatschappelijk werkster
•    Dr. Margriet Pintelon, CLB-arts
•    Hanne Van Heddegem, Verpleegkundige

Voor de secundaire school

•    Erik van herck, psycholoog
•    David crockaerts maatschappelijk assistent
•    Dr. Margriet Pintelon, CLB-arts
•    Hanne Van Heddegem, Verpleegkundige

De contactpersoon is op geregelde tijdstippen in de school aanwezig.
U kan ook telefonisch contact opnemen via het CLB-centrum.
Het CLB houdt ook het medisch schooltoezicht. Dit gebeurt te Essen, bij dr. Mahieu.
Ouders kunnen, indien zij dit tijdig aan de school melden, hun kind laten onderzoeken door een erkend medisch team naar eigen keuze. Dit dient te gebeuren binnen de 3 maanden die volgen op het schoolonderzoek. Het resultaat hiervan wordt automatisch aan de schoolgeneesheer meegedeeld. Vaccinaties worden niet tijdens het medisch schooltoezicht gegeven maar op een apart moment op de school. CLB houdt vaccinatie – schema’s bij.

Indien hierover vragen kan je met hen vragen opnemen.
Vrij Centrum voor LeerlingenBegeleiding – Voor- en Noorderkempen
De Zwaan 28, 2930 Brasschaat
Tel. (03)651 88 85 - Fax (03)653 36 10
E-mail : brasschaat@vclbvnk.be

klik hier voor de website

bekijk hier de folder van het CLB

Agenda en Evenementen

MAIL NAAR EEN KENNIS
DEEL JE VERHAAL OP

Steun Ons

We zijn steeds verheugd als mensen een gift willen doen aan onze school. Als school voor buitengewoon onderwijs kunnen wij door deze middelen ons onderwijs nog kwaliteitsvoller afstemmen op de specifieke ontwikkelingsbehoeften van onze kinderen.

Financiële giften zijn welkom op rekening van onze school VZW Berkenbeek BE76 7360 0567 7695  (BIC: KREDBEBB)

 

Onze nieuwsbrief


Contactgegevens

Berkenbeek buitengewoon onderwijs
Nieuwmoerse Steenweg 113
2990 Wuustwezel
T: 03/669.68.19 (Basisschool)
T: 03/669.67.73 (Secundaire school)
M: info@berkenbeek.be
W: www.berkenbeek.be

Copyright 2018 door Berkenbeek B.O.