× Search
 • Doelgroep

  • Leerlingen (van 13 tot 21 jaar) met een verstandelijke beperking en beperkingen in het sociale aanpassingsgedrag
  • Leerlingen vanuit OV1 – Type 2 stromen door naar een beschermde woon- en/of werkomgeving, met als mogelijkheden: begeleid werken, dagcentrum, dagbesteding, …
 • Klimaat

  • Veilig en voorspelbaar klimaat, wat betreft tijd, ruimte, organisatie, verwachtingen, …
  • Communicatie en begeleidingsstijl aangepast aan ontwikkelingsniveau van elke leerling
 • Aanbod

  • Communicatie: verbaal, al dan niet met ondersteuning van gebaren, spreek- en luistervaardigheden, …
  • Functionele schoolse vaardigheden: maatschappelijk lezen, geldrekenen, kloklezen, functioneel schrijven, … binnen het kader van een projectwerking
  • Zelfredzaamheid: persoonlijk, huishoudelijk en maatschappelijk
  • Sociale vaardigheden
  • Lichaamsbeleving: sherborne, snoezelen, sport, …
  • Muzische vorming
  • Vrije tijd: keuzes leren maken uit een zinvolle vrijetijdsbesteding en die ook leren volhouden
 • Werken

  • Atelier: werken aan technieken en een goede werkhouding binnen het kader van een creatief of een praktisch atelier
  • 18+: kennismaking met voorzieningen en bedrijven in de regio, verruiming van de leefwereld, beleving, …
  • SMIA = Sociaal Maatschappelijke Integratie Activiteit: stagevormen die afgestemd zijn op de mogelijkheden en interesses van de leerling
DEEL JE VERHAAL OP

'DE SCHELP' ONS ZORGNETWERK NOORDERKEMPEN

De Schelp Zorgnetwerk Noorderkempen vormt samen met het Revalidatiecentrum, de scholen voor buitengewoon onderwijs Berkenbeek de zorginstellingen van het Spectrum, een netwerk van instellingen, dat opkomt voor personen met een beperking in de Noorderkempen. Doel is: nieuwe initiatieven te ontwikkelen en te beheren, de onderlinge samenhang en de interne communicatie te bevorderen, de gemeenschappelijke initiatieven van de drie organisaties te ondersteunen en te stimuleren, de relaties met de lokale besturen te onderhouden.