× Search
 • Doelgroep

  • Jongeren van 12 tot 21 jaar met een diagnose binnen het autismespectrum en een licht mentale beperking tot normale begaafdheid, mogelijks met bijkomende leer- en/of ontwikkelingsstoornissen
  • Nood aan een basisklimaat en aanbod specifiek afgestemd op autisme
  • Vaak een groot verschil tussen cognitief en sociaal-emotioneel functioneren (een verschil tussen kunnen en aankunnen) en/of moeilijkheden met communicatieve vaardigheden, planning en organisatie vanuit het autistisch denken
  • Kunnen groeien in zelfreflectie en ontwikkelen van cognitieve compensaties
 • Klimaat

  • Veilig en voorspelbaar klimaat
  • Verhelderen van hun omgeving: tijd, ruimte, aangepaste communicatie- en begeleidingsstijl, aanpak en werkvormen, aanpassingen bij sensorische moeilijkheden
  • Kleine klasgroepen (max. 8 leerlingen)
  • Uitbreiding afhankelijk van individuele noden:
   • Mentorschap door vertrouwensleerkracht
   • Training rond zelfbeeld (psycho-educatie)
   • Individuele ondersteuning op vlak van sociale en communicatieve vaardigheden
   • Intensieve voorbereiding op stages en begeleiding tijdens stages
 • Aanpak

  • Uitbouw van individuele groeitrajecten met einddoel afgestemd op mogelijkheden en interesses van de leerling
  • Accent op zelfstandigheid, op vlak van wonen, werken en vrije tijd
  • Accent op sociale, communicatieve en emotionele vaardigheden
  • Accent op probleemoplossende vaardigheden
  • Accent op werkvaardigheden en attitudes: breed aanbod dat doorheen de schoolloopbaan wordt afgestemd op maat van iedere leerling: houtatelier, tuinatelier, handwerkatelier, fietsatelier, digitaal atelier, techniek, secretariaat talen, werkatelier, enz.
  • Accent op schoolse vaardigheden: dit varieert van een functioneel aanbod tot verwerven van kennis. Afstemming naargelang interesse is mogelijk, met ondersteuning van het leerproces door de leerkracht.
  • Toepassen van geleerde vaardigheden in andere situaties
 • Werken

  • 16+: werken in kleine groep werken in een bedrijf of organisatie buiten de school, onder begeleiding van een leerkracht.
  • Doel: aanleren van een goede werkhouding, trainen van sociale en communicatieve vaardigheden op de werkplaats, zicht krijgen op mogelijkheden en interesses van de leerling.
  • Opstart stage of SMIA (Sociaal Maatschappelijke Integratie Activiteit)
  • Einddoel afgestemd op talenten en interesses van de leerling: voorbereiding op een beschermde woon- en/of werkomgeving, tewerkstelling in een maatwerkbedrijf, tewerkstelling in het normaal economisch circuit, verdere opleiding of behalen van diploma, enz.
DEEL JE VERHAAL OP

'DE SCHELP' ONS ZORGNETWERK NOORDERKEMPEN

De Schelp Zorgnetwerk Noorderkempen vormt samen met het Revalidatiecentrum, de scholen voor buitengewoon onderwijs Berkenbeek de zorginstellingen van het Spectrum, een netwerk van instellingen, dat opkomt voor personen met een beperking in de Noorderkempen. Doel is: nieuwe initiatieven te ontwikkelen en te beheren, de onderlinge samenhang en de interne communicatie te bevorderen, de gemeenschappelijke initiatieven van de drie organisaties te ondersteunen en te stimuleren, de relaties met de lokale besturen te onderhouden.