× Search
Paul Tondeleir
/ Categories: Corona

Mededeling

Mededeling van de directie

Beste leerlingen en ouders en/of opvoeders,

Het einde van de vakantie is in zicht ... stilaan nadert 1 september.

Wij zijn alvast bezig met de voorbereiding van het nieuwe schooljaar. We zijn erg blij te kunnen melden dat we starten in code GEEL . Dwz dat we alle leerlingen, alle dagen op school kunnen verwelkomen!

Dat het schooljaar 'gewoon' zoals anders zal zijn ... dat kan niet! We blijven strikt alle veiligheidsnormen en hygiënische voorschriften naleven.  Dit alles zal van eenieder veel flexibiliteit en discipline vergen . We vragen dit van onze leerkrachten ... en ook van jullie.

Een aantal zaken zijn nog onduidelijk, heel wat is er duidelijk.

Wat kunnen we al zeggen:

VERVOER:

 • alle leerlingen mogen op de bus (bij code geel)
 • de leerlingen van de lagere school  en secundaire school zitten op aparte bussen - dwz : andere toeren, andere begeleiding, andere tijden,...
 • mondmasker is verplicht ( voor lagere school : enkel bij op- en afstappen ter bescherming van de chauffeur)
 • van zodra we zelf meer zicht hebben op de tijden , zal de busjuf (donderdag of vrijdag) telefonisch contact met u opnemen om dit te melden. Bij problemen, kan u maandag (tussen 9 en 12u) naar de school bellen. (03/669.68.19 - Karen Beyers )
 • De Lijn maakt de toeren op ... de school heeft hierin weinig inspraak. We vragen hiervoor begrip.

AFZETTEN EN AFHALEN:

 • afzetten : je doet dit best op de park & ride - strook : afzetten en doorgaan.
 • ophalen : parkeren ter hoogte van het gebouw waarin uw kind les heeft . Het dragen van een mondmasker is verplicht. Niet blijven treuzelen.
 • Ouders betreden zo min mogelijk de school.
 • Op de parking moet er afstand gehouden worden (tussen de ouders onderling - tussen ouders en leerkracht)

KENNISMAKINGSAVOND  (donderdag van 17.30u tot 19u  voor de lagere school / vanaf 19 u voor het secundair)

De afspraken voor de lagere school: 

 • Omdat heel wat leerlingen deze voorspelbaarheid nodig hebben, willen we dit moment laten doorgaan - wel onder duidelijke en goede afspraken.
  • voor alle nieuwe leerlingen
  • voor leerlingen, waarvan de ouders inschatten dat dit nodig is om goed te kunnen starten (voorspelbaarheid, herkenning, rust)  - niet voor het secundair!
  • met elke leerlingen komt slechts 1 ouder mee
  • mondmasker is verplicht voor +12- jarigen
  • er mogen slechts 2 kinderen met een ouder  in de klas (anders even buiten wachten)
  • u komt kort (10 min)  - het doel is even kennis te maken met de juf, te bekijken waar het klaslokaal is ,...
 • andere bezorgdheden kan u later telefonisch nog bespreken.

HUISBEZOEKEN:

Normaal gaan onze collega's bij nieuwe leerlingen even langs. De bedoeling is dan een meer persoonlijke kennismaking, waarbij alle zorgen en bezorgdheden besproken kunnen worden.Helaas kan dit NIET doorgaan. Dit gesprek kan gepland worden : telefonisch, op school (in gepaste ruimte) , via ZOOM,...

1 SEPTEMBER :

Helaas kunnen we jullie allen niet ontvangen met een feestelijk opening ... deze stond nochtans gepland owv 50 jaar BERKENBEEK ... We vragen uw kind meteen met de bus te laten komen of zelf af te zetten conform de voorafgaande afspraken.

Ondanks corona - maken we er met z'n allen toch een fijn schooljaar van ; een feestjaar want BERKENBEEK bestaat 50 JAAR ... !!! Het zal vast een onvergetelijk jaar worden.

Tot snel, tot 1 september!

TEAM BERKENBEEK

359
DEEL JE VERHAAL OP

'DE SCHELP' ONS ZORGNETWERK NOORDERKEMPEN

De Schelp Zorgnetwerk Noorderkempen vormt samen met het Revalidatiecentrum, de scholen voor buitengewoon onderwijs Berkenbeek de zorginstellingen van het Spectrum, een netwerk van instellingen, dat opkomt voor personen met een beperking in de Noorderkempen. Doel is: nieuwe initiatieven te ontwikkelen en te beheren, de onderlinge samenhang en de interne communicatie te bevorderen, de gemeenschappelijke initiatieven van de drie organisaties te ondersteunen en te stimuleren, de relaties met de lokale besturen te onderhouden.