× Search
Paul Tondeleir
/ Categories: Corona

Busregeling schooljaar 2020-2021

Mededeling van de directie

Beste ouders,

We beseffen op school heel goed dat de nieuwe regeling, waarbij de leerlingen van de lagere en secundaire scholen op aparte bussen zitten wegens Corona, voor heel wat vragen en problemen zorgt.

We werken heel hard om al jullie vragen te beantwoorden en, indien wij er zelf iets aan kunnen doen, een oplossing te vinden.  Vaak ligt de sleutel tot een oplossing bij de Lijn.  Het spreekt voor zich dat we ook met hen in gesprek blijven gaan.

We beseffen dat sommige telefoons en vragen nog niet beantwoord werden.  Wij danken jullie alvast voor het begrip om ons voldoende tijd te gunnen om dit aan te pakken.  We hopen in de komende dagen op de meeste vragen een antwoord te kunnen geven.

Morgen starten we dus met de uren die u heeft doorgekregen.  Indien uw kind nog niet meerijdt, gelieve de busbegeleid(st)er te verwittigen.

Met vriendelijke groeten,

Team Berkenbeek.

74
DEEL JE VERHAAL OP

'DE SCHELP' ONS ZORGNETWERK NOORDERKEMPEN

De Schelp Zorgnetwerk Noorderkempen vormt samen met het Revalidatiecentrum, de scholen voor buitengewoon onderwijs Berkenbeek de zorginstellingen van het Spectrum, een netwerk van instellingen, dat opkomt voor personen met een beperking in de Noorderkempen. Doel is: nieuwe initiatieven te ontwikkelen en te beheren, de onderlinge samenhang en de interne communicatie te bevorderen, de gemeenschappelijke initiatieven van de drie organisaties te ondersteunen en te stimuleren, de relaties met de lokale besturen te onderhouden.