× Search

Mondneusmaskerplicht

In de provincie Antwerpen is het dragen van een mondmasker voortaan ook verplicht in schoolomgevingen voor personen ouder dan 12 jaar. Concreet is dit voor onze school tussen 8.20 u en 9.00 u en tussen 15.30 u en 16.15 u . Op woensdag tussen 12.00 u en 12.30 u (“de gebruikelijke in- en uitlooptijden” van de scholen). Dit geldt binnen een straal van tweehonderd meter van de in en uitgangen van de school. Het gaat zowel om de kleuter-, lager- en secundaire school. Wij danken u alvast om dit mee op te volgen.

Met vriendelijke groet,
Team Berkenbeek

ACTIVITEITENKALENDER

BELANGRIJK: i.v.m. COVID-19 werden al onze activiteiten herbekeken. Ze zullen er dus anders uitzien dan andere jaren maar we zorgen er in elk geval voor dat ze volledig COVID-19 veilig zijn! We brengen jullie tijdig op de hoogte van eventuele veranderingen in de kalender.

DEEL JE VERHAAL OP

'DE SCHELP' ONS ZORGNETWERK NOORDERKEMPEN

De Schelp Zorgnetwerk Noorderkempen vormt samen met het Revalidatiecentrum, de scholen voor buitengewoon onderwijs Berkenbeek de zorginstellingen van het Spectrum, een netwerk van instellingen, dat opkomt voor personen met een beperking in de Noorderkempen. Doel is: nieuwe initiatieven te ontwikkelen en te beheren, de onderlinge samenhang en de interne communicatie te bevorderen, de gemeenschappelijke initiatieven van de drie organisaties te ondersteunen en te stimuleren, de relaties met de lokale besturen te onderhouden.