× Search

Corona nieuwsberichten

Published on woensdag 10 juni 2020

Mededelingen

Mededeling van de directie

Beste ouders , opvoeders,

De eerste 2 dagen zijn vlotjes verlopen!

Dank jullie wel voor het goed naleven van alle afspraken!!

Toch vergde het vervoer heel wat bijzondere inspanningen van onze school / medewerkers .

VANDAAR : alles blijft voor de resterende 3 weken hetzelfde. Er kunnen geen extra leerlingen meer op de bussen

Indien u toch nog een vraag  naar opvang heeft, dient u uw kind ZELF te brengen en af te halen.

Comments (0)Number of views (84)

Author: Paul Tondeleir

Categories: Corona

Tags:

Print

AANBOD

ONS TEAM

CONTACTEER ONS

NIEUWS

Jaarthema BuSO

Nieuwsbrieven Lagere School

ACTIVITEITENKALENDER

DEEL JE VERHAAL OP

'DE SCHELP' ONS ZORGNETWERK NOORDERKEMPEN

De Schelp Zorgnetwerk Noorderkempen vormt samen met het Revalidatiecentrum, de scholen voor buitengewoon onderwijs Berkenbeek de zorginstellingen van het Spectrum, een netwerk van instellingen, dat opkomt voor personen met een beperking in de Noorderkempen. Doel is: nieuwe initiatieven te ontwikkelen en te beheren, de onderlinge samenhang en de interne communicatie te bevorderen, de gemeenschappelijke initiatieven van de drie organisaties te ondersteunen en te stimuleren, de relaties met de lokale besturen te onderhouden.