× Search

Corona nieuwsberichten

Published on woensdag 17 juni 2020

Mededeling

Mededeling van de directie

Beste ouders, opvoeders,

We zijn nog maar net herstart ...en we ronden al weer bijna af. Ook de voorbereidingen van volgend schooljaar houden ons nu sterk bezig!

Wat kunnen jullie nog verwachten deze laatste schoolweken:

  • een (kind-) rapport
  • een oudercontact (via zoom, telefoon,...)
  • een fijne klasafsluiter
  • de laatste schooldag :
    • is enkel voor onze schoolverlaters ..met hen houden we een onvergetelijke en unieke'proclamatie'! De 'rode loper' ligt al klaar ! Het zou fijn zijn als jullie hen kunnen komen afhalen om 12 u.
    • is er opvang tot 12 u of tot 16 u (zie briefje)

Voor in de grote vakantie :

Wij hebben een aanvraag ingediend voor de 'zomerschool' waarvan sprake is in de media. Deze aanvraag moest binnen zijn voor 5 juni.

De periode die we opgegeven hebben is van  13 tot 17 juli en van 17 tot 21 augustus (telkens van 9 tot 16 u)

We onderzoeken nu of dit haalbaar is, hoe groot de vraag is en wachten (nog steeds) af op de officiële bevestiging en toestemming vanuit de overheid.

Indien jullie hiervan gebruik willen maken , graag mailen naar veerle.konings@berkenbeek.be  Dit is enkel voor onze leerlingen van de lagere school van Berkenbeek. 

Met daarin : naam - achternaam - klas / groep van - dagen waarop je naar de zomerschool komt  - mailadres en telefoonnummer waarop we jullie kunnen bereiken.

Tot slot :

  • graag bibboeken meebrengen naar school
  • inschrijfstrookje voor volgend jaar bezorgen (digitaal of meegeven)
Comments (0)Number of views (68)

Author: Paul Tondeleir

Categories: Corona

Tags:

Print

AANBOD

ONS TEAM

CONTACTEER ONS

NIEUWS

Jaarthema BuSO

Nieuwsbrieven Lagere School

ACTIVITEITENKALENDER

DEEL JE VERHAAL OP

'DE SCHELP' ONS ZORGNETWERK NOORDERKEMPEN

De Schelp Zorgnetwerk Noorderkempen vormt samen met het Revalidatiecentrum, de scholen voor buitengewoon onderwijs Berkenbeek de zorginstellingen van het Spectrum, een netwerk van instellingen, dat opkomt voor personen met een beperking in de Noorderkempen. Doel is: nieuwe initiatieven te ontwikkelen en te beheren, de onderlinge samenhang en de interne communicatie te bevorderen, de gemeenschappelijke initiatieven van de drie organisaties te ondersteunen en te stimuleren, de relaties met de lokale besturen te onderhouden.