× Search

Corona nieuwsberichten

Mededeling

Beste ouders,

Voor ook wij in verlof gaan, een laatste berichtje vanuit de lagere school:

 • de klasgroepen hangen uit ( enkel met voornaam owv van GDPR - gelieve deze niet te verspreiden via social media)
 • de zomerscholen kregen de goedkeuring. De ouders van ingeschreven kinderen zijn reeds gecontacteerd. Dank aan alle leerkrachten die dit mee ondersteunen.
 • blijf de website goed opvolgen. Alle wijzigingen i.v.m. de opstart, busvervoer e.d. ten gevolgen van de coronamaatregelen geven we via deze weg door!
 • het secretariaat is terug bereikbaar vanaf woensdag 19 augustus

Fijne vakantie en tot op onze kennismakingsavond op 27 augustus (tussen 17.30 en 19.00 !

Team Berkenbeek

Mededeling

Einde schooljaar, anders dan anders, oudercontacten digitaal of aan huis, afscheid nemen in bubbels, proclamatie schoolverlaters zonder ouders,...ja het Coronavirus heeft ons wat aangedaan. Toch hebben we het gevoel dat we dit schooljaar fijn hebben kunnen afsluiten. We wensen dan ook iedereen een deugddoende vakantie met familie en vrienden...misschien dit jaar iets dichter bij huis dan anders, maar daarom niet minder genieten.

Verder geven we nog graag wat info mee van onze lagere school:

 • Inschrijven voor zomerschool kan nog tot 3 juli : graag mailen naar:  veerle.konings@berkenbeek.be  met daarin : naam - achternaam - klas / groep van - dagen waarop je naar de zomerschool komt  - mailadres en telefoonnummer waarop we jullie kunnen bereiken.
 • De klasgroepen voor volgend schooljaar zullen uithangen vanaf 8 juli.
 • Bij de start van het nieuwe schooljaar houden wij steeds een eerste kennismakingsmoment voor al onze leerlingen. Dit heeft plaats op donderdag 27 augustus U bent welkom met uw kind  tussen 17.30 tot 19.00.
 • Wij starten terug op dinsdag 1 september, hopelijk in normale modus. Indien het Coronavirus toch roet in het eten komt gooien, informeren wij u via de website.

Hou dus ook in de vakantie de website goed in de gaten!

Fijne vakantie!

Nieuwsbrief lagere school juni 2020

Mededeling

Beste ouders, opvoeders,

We zijn nog maar net herstart ...en we ronden al weer bijna af. Ook de voorbereidingen van volgend schooljaar houden ons nu sterk bezig!

Wat kunnen jullie nog verwachten deze laatste schoolweken:

 • een (kind-) rapport
 • een oudercontact (via zoom, telefoon,...)
 • een fijne klasafsluiter
 • de laatste schooldag :
  • is enkel voor onze schoolverlaters ..met hen houden we een onvergetelijke en unieke'proclamatie'! De 'rode loper' ligt al klaar ! Het zou fijn zijn als jullie hen kunnen komen afhalen om 12 u.
  • is er opvang tot 12 u of tot 16 u (zie briefje)

Voor in de grote vakantie :

Wij hebben een aanvraag ingediend voor de 'zomerschool' waarvan sprake is in de media. Deze aanvraag moest binnen zijn voor 5 juni.

De periode die we opgegeven hebben is van  13 tot 17 juli en van 17 tot 21 augustus (telkens van 9 tot 16 u)

We onderzoeken nu of dit haalbaar is, hoe groot de vraag is en wachten (nog steeds) af op de officiële bevestiging en toestemming vanuit de overheid.

Indien jullie hiervan gebruik willen maken , graag mailen naar veerle.konings@berkenbeek.be  Dit is enkel voor onze leerlingen van de lagere school van Berkenbeek. 

Met daarin : naam - achternaam - klas / groep van - dagen waarop je naar de zomerschool komt  - mailadres en telefoonnummer waarop we jullie kunnen bereiken.

Tot slot :

 • graag bibboeken meebrengen naar school
 • inschrijfstrookje voor volgend jaar bezorgen (digitaal of meegeven)

Mededelingen

Beste ouders , opvoeders,

De eerste 2 dagen zijn vlotjes verlopen!

Dank jullie wel voor het goed naleven van alle afspraken!!

Toch vergde het vervoer heel wat bijzondere inspanningen van onze school / medewerkers .

VANDAAR : alles blijft voor de resterende 3 weken hetzelfde. Er kunnen geen extra leerlingen meer op de bussen

Indien u toch nog een vraag  naar opvang heeft, dient u uw kind ZELF te brengen en af te halen.

Mededeling

Maandag herstarten we !!! Blij jullie weer te zien !!!

We willen dit op een goede en veilige manier doen.

Hiervoor hebben we ieders medewerking nodig! Daarom :

 • respecteer de afhaal - en ophaalmomenten (gespreide tijden owv minder auto's op de parking) ! 
 • de kleurencode (pijlen) geeft aan waar de in- en uitgang voor uw kind is.
 • wees hoffelijk en geduldig !
 • draag een mondmasker !
 • vertrek van zodra je kan !

Voor kinderen die met de bus komen , zijn de opstap- en afstaptijden alsook de locatie hetzelfde als VOOR corona.

De bevestiging of uw kind op de bus kan (beperkte plaatsen) krijgt u via de juf.

RSS
1234

AANBOD

ONS TEAM

CONTACTEER ONS

NIEUWS

Jaarthema BuSO

Nieuwsbrieven Lagere School

ACTIVITEITENKALENDER

DEEL JE VERHAAL OP

'DE SCHELP' ONS ZORGNETWERK NOORDERKEMPEN

De Schelp Zorgnetwerk Noorderkempen vormt samen met het Revalidatiecentrum, de scholen voor buitengewoon onderwijs Berkenbeek de zorginstellingen van het Spectrum, een netwerk van instellingen, dat opkomt voor personen met een beperking in de Noorderkempen. Doel is: nieuwe initiatieven te ontwikkelen en te beheren, de onderlinge samenhang en de interne communicatie te bevorderen, de gemeenschappelijke initiatieven van de drie organisaties te ondersteunen en te stimuleren, de relaties met de lokale besturen te onderhouden.