× Search

Corona nieuwsberichten

Mededeling

Beste ouders , Beste opvoeders,

De onderwijsministers namen in samenspraak met de GEES een beslissing die geldt tot einde schooljaar – onder voorbehoud van een heropflakkering van de epidemie.

Wat dit betekent vanaf maandag 8 juni 2020 voor onze school kan je in onderstaande brief lezen:

Brief aan ouders 8 juni 2020 herstart

Mededeling

Beste ouders, opvoeders,

U hoorde het zelf ... er is heel wat te doen over het herstarten van het onderwijs en helaas... geen nieuws over alle knelpunten in het BuO.

Deze blijven wat ze zijn , met voorop het busvervoer!

Hoe graag we jullie allen weer maximaal willen ontvangen... als jullie kinderen niet op de bus kunnen, betekent dit dat je hen zelf moet brengen... Dagelijks zoveel auto's op onze parking, is onmogelijk en tegen alle veiligheidsregels in.

We zullen - na de communicatie van woensdag - dus nogmaals onze plannen aanpassen om jullie kinderen / onze leerlingen, op een veilige manier ( gespreid ) te kunnen verwelkomen.

Momenteel wijzigt er niets (ook niet voor de kleuters) voor 8 juni. 

De leerkracht contacteert jullie volgende week over de praktische uitrol.

We houden jullie op de hoogte.

Mededelingen

Beste ouders,opvoeders

Zoals jullie - hebben ook wij -  in de pers vernomen dat scholen weer opengaan, zij het wel met het naleven van strikte veiligheidsmaatregelen.

We zijn momenteel druk bezig met het bekijken van de risico-analyse : ook nu primeert veiligheid en gezondheid van onze leerlingen en ons personeel.

Afhankelijk hiervan bekijken we wat mogelijk is ... een keuze hierin maken,  is praktisch onmogelijk ... ook wij zouden niet liever hebben dan elke leerling weer elke dag op school te hebben. Doch kan dit niet!

Een beperkt aantal leerlingen en personeel, op school / op de bus / op de speelplaats / in de klas is toegelaten ... We dienen ook voldoende lavabo's / WC, ... te hebben voor elke groep. Aan deze voorwaarden moeten wij voldoen.

De overheid geeft ook aan dat indien de school opengaat voor enkele dagen , de opvang van de andere dagen kan gebeuren door de gemeenten... iets dat voor onze leerlingen vaak niet de beste of geen optie is. Vandaar dat wij blijvend inzetten op de organisatie van de opvang voor ouders die geen alternatief hebben.

Woensdag is het veiligheidsraad. We hopen ook dan weer meer info te krijgen.

We houden jullie zeker op de hoogte en trachten snel duidelijkheid te bieden.

Mededelingen

Vanuit een risicoanalyse namen we de beslissing om de schoolverlaters Type Basisaanbod en Type 9 te laten herstarten.

Deze leerlingen zitten in een scharniermoment in hun schoolcarrière. We willen hen de kans geven om hun schoolloopbaan in Berkenbeek goed te kunnen afronden, in het kader van het behalen van een getuigschrift of attest. Er zijn ook heel wat veranderingen op school, nieuwe afspraken(veiligheids- en hygiënemaatregelen), andere dagplanning,… dit vraagt van de leerlingen heel wat flexibiliteit en begrip.

Lees verder...

Onze school ziet er even anders uit! Berkenbeek in tijden van COVID 19

Download de Powerpoint

Busvervoer

Beste ouders,

We merken een grote vraag naar busvervoer. Helaas moeten wij zeggen dat we dit niet kunnen organiseren : beperkte plaatsen, elke dag andere kinderen dus andere toeren,... Vandaar volgende afspraken:

Busvervoer =

  • Enkel in noodgevallen ( voor ouders die niet kunnen rijden) 
  • De ritten worden per week georganiseerd  DUS tijdig aangeven wanneer je beroep wil doen op het vervoer (ten laatste op donderdag  voor de volgende schoolweek ) .
  • Vaste opstap- / afstapplaats
  • De toer wordt opgemaakt op donderdag, u krijgt vrijdag bericht van de leerkracht over het tijdstip van opstappen en afstappen
  • Gelieve goed op tijd aanwezig te zijn 

Bij problemen , bel de school (03/669.68.19) 

RSS
12345

AANBOD

ONS TEAM

CONTACTEER ONS

NIEUWS

Jaarthema BuSO

Nieuwsbrieven Lagere School

DEEL JE VERHAAL OP

'DE SCHELP' ONS ZORGNETWERK NOORDERKEMPEN

De Schelp Zorgnetwerk Noorderkempen vormt samen met het Revalidatiecentrum, de scholen voor buitengewoon onderwijs Berkenbeek de zorginstellingen van het Spectrum, een netwerk van instellingen, dat opkomt voor personen met een beperking in de Noorderkempen. Doel is: nieuwe initiatieven te ontwikkelen en te beheren, de onderlinge samenhang en de interne communicatie te bevorderen, de gemeenschappelijke initiatieven van de drie organisaties te ondersteunen en te stimuleren, de relaties met de lokale besturen te onderhouden.