× Search

Onze school is middenin het groen gelegen. De aanwezigheid hiervan, de nabijheid van natuur, zien we als een meerwaarde in onze dagdagelijkse werking. Het zorgt voor ademruimte en bewegingsruimte bij onze leerlingen.

Binnen dit kader past ook onze MOS-werking: Milieuzorg Op School. Er wordt veel aandacht besteed aan het sorteren van afval, aan duurzame materialen, … Onze leerlingen wordt geleerd om hier bewust mee om te gaan.

Daarenboven zijn we een kleinschalige school die sterke regionale contacten onderhoudt met voorzieningen en bedrijven in de buurt.

DEEL JE VERHAAL OP

'DE SCHELP' ONS ZORGNETWERK NOORDERKEMPEN

De Schelp Zorgnetwerk Noorderkempen vormt samen met het Revalidatiecentrum, de scholen voor buitengewoon onderwijs Berkenbeek de zorginstellingen van het Spectrum, een netwerk van instellingen, dat opkomt voor personen met een beperking in de Noorderkempen. Doel is: nieuwe initiatieven te ontwikkelen en te beheren, de onderlinge samenhang en de interne communicatie te bevorderen, de gemeenschappelijke initiatieven van de drie organisaties te ondersteunen en te stimuleren, de relaties met de lokale besturen te onderhouden.