× Search

Alle personeel schoolt zich voortdurend bij om zo de beste ondersteuning  aan onze leerlingen te kunnen geven.

Nascholing gebeurt zowel individueel als op teamniveau. Professionalisering gebeurt ook door intervisie, klasbezoeken, coaching, collegiale consultatie, …

DEEL JE VERHAAL OP

'DE SCHELP' ONS ZORGNETWERK NOORDERKEMPEN

De Schelp Zorgnetwerk Noorderkempen vormt samen met het Revalidatiecentrum, de scholen voor buitengewoon onderwijs Berkenbeek de zorginstellingen van het Spectrum, een netwerk van instellingen, dat opkomt voor personen met een beperking in de Noorderkempen. Doel is: nieuwe initiatieven te ontwikkelen en te beheren, de onderlinge samenhang en de interne communicatie te bevorderen, de gemeenschappelijke initiatieven van de drie organisaties te ondersteunen en te stimuleren, de relaties met de lokale besturen te onderhouden.