Het schoolreglement beschrijft de afspraken, de rechten en plichten en de engagementen die de school wenst te maken met de ouders om samen te bouwen aan een positief schoolklimaat. Hiernaast worden in het schoolreglement het pedagogisch project en enkele praktische zaken toegelicht.

U ontvangt een exemplaar van het schoolreglement tijdens het onthaalgesprek/schoolbezoek en aan ieder begin van elk schooljaar. Een kopie is steeds beschikbaar op de school.

Schoolreglement 2023-2024 Basisschool

Schoolreglement 2023-2024 Secundaire school