• Doelgroep
  • Kleuters (vanaf 2,5 jaar) en lagere schoolleerlingen (van 6 tot 13 jaar) met een verstandelijke beperking en beperkingen in het sociale aanpassingsgedrag
  • Leerlingen met een type 2-attest stromen door naar opleidingsvorm 1 (OV1) of opleidingsvorm 2 (OV2) in het buitengewoon secundair onderwijs
 • Klimaat
  • Warm, huiselijk en veilig klimaat: gezelligheid in de klas, klasoverschrijdende activiteiten, verwachtingen op het niveau van ieder kind, al dan niet met een eigen vertrouwenspersoon, …
  • De communicatie en de begeleidingsstijl worden aangepast aan het ontwikkelingsniveau van ieder kind
  • Verheldering en aanpassing van tijd en ruimte: klassikale en/of individuele daglijnen, picto’s, woordbeelden, hoeken in de klas, …
 • Aanbod
  • Communicatie: verbaal, al dan niet met ondersteuning van gebaren, spreek- en luistervaardigheden, …
  • Functionele schoolse vaardigheden: maatschappelijk lezen, geldrekenen, kloklezen, functioneel schrijven, …
  • Levenspraktische vaardigheden: redzaamheid (persoonlijk, huishoudelijk en maatschappelijk), zelfstandigheid, sociale vaardigheden, probleemoplossend denken, …
  • Lichaamsbeleving, muzische vorming en vrijetijdsbesteding: sherborne, snoezelen, crea, …