Kleuterschool

 • Doelgroep
  • Kleuters (vanaf 2,5 tot 6 jaar) met ASS met een lage, gemiddelde of hoge begaafdheid
  • Nood aan een basisklimaat en aanbod specifiek afgestemd op autisme
  • Vaak grote verschillen in de ontwikkeling van vaardigheden op verschillende domeinen (sociaal-emotionele vaardigheden, communicatieve vaardigheden, voorschoolse vaardigheden, motorische vaardigheden, zelfredzaamheid)
 • Klimaat
  • Een rustig, positief en veilig klimaat waarin we de kleuters willen steunen en stimuleren in hun ontwikkeling op alle domeinen
  • Kleine klasgroepen (gemiddeld 8 leerlingen)
  • Verhelderen van hun omgeving: aanpassingen in de ruimte, van de tijd, aangepaste communicatiestijl, aangepaste aanpak en werkvormen, rekening houdend met sensorische moeilijkheden
 • Aanbod
  • Ontwikkelen van vaardigheden op diverse ontwikkelingsdomeinen (sociaal-emotioneel, communicatie, taal, voorschoolse vaardigheden, motoriek, zelfredzaamheid)
  • Accent op ontwikkeling van basisvaardigheden voor sociale omgang en communicatie via spel (bv. leren wachten op je beurt, luisteren naar elkaar, hulpvragen stellen,…)
  • Accent op zich veilig voelen en begrijpen van de omgeving

Basisschool

 • Doelgroep
  • Lagere schoolleerlingen (van 6 tot 13 jaar) met een ASS met een lage, gemiddelde of hoge begaafdheid, mogelijks met bijkomende leer- en/of andere ontwikkelingsstoornissen
  • Nood aan een basisklimaat en aanbod specifiek afgestemd op autisme
  • Vaak een groot verschil tussen cognitief en sociaal-emotioneel functioneren (een verschil tussen kunnen en aankunnen) en/of moeilijkheden met communicatieve vaardigheden, planning en organisatie vanuit het autistische denken
  • Kunnen groeien in zelfreflectie en ontwikkeling van cognitieve compensaties
  • Einddoelstelling is afhankelijk van het groeitraject van de leerling
 • Klimaat
  • Een rustig, positief en veilig klimaat waarin we de leerlingen willen steunen, sturen in hun gedrag en stimuleren in hun ontwikkeling op alle domeinen
  • Kleine klasgroepen (gemiddeld 8 leerlingen)
  • Verhelderen van hun omgeving: tijd, ruimte, aangepaste communicatie- en begeleidingsstijl, aanpak en werkvormen, aanpassingen bij sensorische moeilijkheden
 • Aanbod
  • Ontwikkelen van schoolse vaardigheden (uitgaande van mogelijkheden en rekening houdend met beperkingen) aan de hand van methodes gewoon onderwijs
  • Accent op zelfstandigheid
  • Accent op probleemoplossende vaardigheden
  • Accent op sociaal/communicatieve/emotionele ontwikkeling (bv. gevoelens op een gepaste manier uiten, zich inleven in anderen, rekening houden met anderen,…)
  • Oefenen van geleerde vaardigheden in andere situatie: transfer maken van leersituatie naar dagelijks leven