Type basisaanbod

 • Doelgroep

  • Lagere schoolleerlingen (van 6 tot 13 jaar) met specifieke onderwijsnoden, waarvoor de aanpassingen binnen het gewoon onderwijs niet meer voldoende zijn
  • Nood aan extra ondersteuning op het gebied van werkhouding, organisatie, inzicht, begrijpen of sociaal-emotionele moeilijkheden
  • Einddoelstelling is, afhankelijk van het groeitraject van het kind, doorstroom naar het gewoon lager onderwijs, het gewoon secundair onderwijs of het buitengewoon secundair onderwijs
 • Klimaat

  • Warm, positief, veilig klimaat waar het goed voelen en opdoen van succeservaringen heel belangrijk is
  • Niveaugroepen voor wiskunde, spelling en lezen
  • Accent op denkontwikkeling en leren leren
  • Gebruik van aangepaste taal, indien nodig ondersteund met beelden, materialen,…
  • Leerstof in kleinere stapjes met veel herhaling
  • Al doende leren
  • We doen aan beeldvorming, compenseren, remediëren en intensief trainen waar nodig
 • Aanbod

  • Ontwikkelen van schoolse vaardigheden, startend van het behaalde niveau: lezen, schrijven, rekenen,… op het tempo van de leerling
  • Veel aandacht voor de vaardigheden die de leerling later nodig heeft, zoals bijvoorbeeld de sociaal-emotionele ontwikkeling, taalontwikkeling, motorische vaardigheden,…
  • Actief opbouwen van werkhouding, aanpakgedrag en zelfstandigheid