• Doelgroep

  • Leerlingen (van 13 tot 21 jaar) met een verstandelijke beperking en beperkingen in het sociale aanpassingsgedrag
  • Leerlingen vanuit OV1 – Type 2 stromen door naar een beschermde woon- en/of werkomgeving, met als mogelijkheden: begeleid werken, dagcentrum, dagbesteding, …
 • Klimaat

  • Veilig en voorspelbaar klimaat, wat betreft tijd, ruimte, organisatie, verwachtingen, …
  • Communicatie en begeleidingsstijl aangepast aan ontwikkelingsniveau van elke leerling
 • Aanbod

  • Communicatie: verbaal, al dan niet met ondersteuning van gebaren, spreek- en luistervaardigheden, …
  • Functionele schoolse vaardigheden: maatschappelijk lezen, geldrekenen, kloklezen, functioneel schrijven, … binnen het kader van een projectwerking
  • Zelfredzaamheid: persoonlijk, huishoudelijk en maatschappelijk
  • Sociale vaardigheden
  • Lichaamsbeleving: sherborne, snoezelen, sport, …
  • Muzische vorming
  • Vrije tijd: keuzes leren maken uit een zinvolle vrijetijdsbesteding en die ook leren volhouden
 • Werken

  • Atelier: werken aan technieken en een goede werkhouding binnen het kader van een creatief of een praktisch atelier
  • 18+: kennismaking met voorzieningen en bedrijven in de regio, verruiming van de leefwereld, beleving, …
  • SMIA = Sociaal Maatschappelijke Integratie Activiteit: stagevormen die afgestemd zijn op de mogelijkheden en interesses van de leerling