• Doelgroep

  • Jongeren van 12 tot 21 jaar met een diagnose binnen het autismespectrum en een licht mentale beperking tot normale begaafdheid, mogelijks met bijkomende leer- en/of ontwikkelingsstoornissen
  • Nood aan een basisklimaat en aanbod specifiek afgestemd op autisme
  • Vaak een groot verschil tussen cognitief en sociaal-emotioneel functioneren (een verschil tussen kunnen en aankunnen) en/of moeilijkheden met communicatieve vaardigheden, planning en organisatie vanuit het autistisch denken
  • Kunnen groeien in zelfreflectie en ontwikkelen van cognitieve compensaties
 • Klimaat

  • Veilig en voorspelbaar klimaat
  • Verhelderen van hun omgeving: tijd, ruimte, aangepaste communicatie- en begeleidingsstijl, aanpak en werkvormen, aanpassingen bij sensorische moeilijkheden
  • Kleine klasgroepen (max. 8 leerlingen)
  • Uitbreiding afhankelijk van individuele noden:
   • Mentorschap door vertrouwensleerkracht
   • Training rond zelfbeeld (psycho-educatie)
   • Individuele ondersteuning op vlak van sociale en communicatieve vaardigheden
   • Intensieve voorbereiding op stages en begeleiding tijdens stages
 • Aanpak

  • Uitbouw van individuele groeitrajecten met einddoel afgestemd op mogelijkheden en interesses van de leerling
  • Accent op zelfstandigheid, op vlak van wonen, werken en vrije tijd
  • Accent op sociale, communicatieve en emotionele vaardigheden
  • Accent op probleemoplossende vaardigheden
  • Accent op werkvaardigheden en attitudes: breed aanbod dat doorheen de schoolloopbaan wordt afgestemd op maat van iedere leerling: houtatelier, tuinatelier, handwerkatelier, fietsatelier, digitaal atelier, techniek, secretariaat talen, werkatelier, enz.
  • Accent op schoolse vaardigheden: dit varieert van een functioneel aanbod tot verwerven van kennis. Afstemming naargelang interesse is mogelijk, met ondersteuning van het leerproces door de leerkracht.
  • Toepassen van geleerde vaardigheden in andere situaties
 • Werken

  • 16+: werken in kleine groep werken in een bedrijf of organisatie buiten de school, onder begeleiding van een leerkracht.
  • Doel: aanleren van een goede werkhouding, trainen van sociale en communicatieve vaardigheden op de werkplaats, zicht krijgen op mogelijkheden en interesses van de leerling.
  • Opstart stage of SMIA (Sociaal Maatschappelijke Integratie Activiteit)
  • Einddoel afgestemd op talenten en interesses van de leerling: voorbereiding op een beschermde woon- en/of werkomgeving, tewerkstelling in een maatwerkbedrijf, tewerkstelling in het normaal economisch circuit, verdere opleiding of behalen van diploma, enz.