• Doelgroep

  • OV2 biedt een opleiding voor jongeren (van 12 tot 21 jaar)  met een verstandelijke beperking en beperkingen in het sociale aanpassingsgedrag
  • De leerlingen worden voorbereid op het werken in een maatwerkbedrijf
  • Er wordt van de leerlingen verwacht enige mate van handigheid te hebben en te kunnen omgaan met tijdsdruk
 • Klimaat

  • Warm, positief, veilig klimaat met veel nabijheid van de leerkracht
  • Leerlingen met autisme zitten geïntegreerd in de klas
  • Individuele aanpassingen ter verduidelijking van de omgeving: tijd, ruimte, activiteiten, communicatie, organisatie en attitudes
  • Afhankelijk van de individuele noden: vertrouwenspersoon, psycho-educatie, individuele ondersteuning sociale en communicatie vaardigheden
  • Intensieve voorbereiding op en begeleiding tijdens stages
 • Aanbod

  • Grote nadruk op het verwerven van gepaste attitudes en werkhouding (tempo, nauwkeurigheid, betrouwbaarheid, concentratie, taakspanning, …)
  • Algemene sociale vorming: functionele schoolse vaardigheden, zelfredzaamheid, sociaal-emotionele vorming, vrijetijdsbesteding en muzische vorming
  • Beroepsgerichte vorming:
  • Fase 1: seriewerk, tuinbouw, basistechnieken, huishoudelijke technieken, logistieke taken, houtbewerking
  • Fase 2: Seriewerk, huishoudelijke technieken, confectie, montage en recyclage, doe-het-zelf, logistieke taken
 • Werken

  Leerlingen gaan in fase 2 op stage. Zij worden voorbereid om te gaan werken in een maatwerkbedrijf