kerstmis-2022-mobiel
winter
Belangrijke mededeling

19 januari 2022

Belangrijke mededeling

Sluiten secundaire school van 26/11 tot 3/12/2021
Belangrijke mededeling

Omwille van overmacht, hebben we in overleg met het schoolbestuur en het CLB, besloten om vanaf vrijdag 26/11 de secundaire school te sluiten (de lagere school en de kleuterschool blijven open). Dit tem vrijdag 3/12/2021.

Waarom: Organisatorisch is het niet meer haalbaar om alle vervangingen en lessen geregeld te krijgen en kwaliteitsvol onderwijs te bieden.

Wanneer: Vrijdag 26 november 2021 tem 3 december 2021

Op vrijdag 26/11 is er een overleg gepland met alle betrokken diensten. Wij vragen om dit weekend smartschool goed in de gaten te houden, i.v.m. verdere ontwikkelingen en info ivm stages etc.

Opvang: Indien u geen opvang heeft mag u een email sturen naar: secundaireschool@berkenbeek.be. Voor de leerlingen die gebruik willen maken van de opvang, willen we vragen om hun medicatie voor die dagen mee te geven. De bussen rijden voor onze lagere school op dezelfde tijdstippen als anders.

Wij hopen op uw begrip te kunnen rekenen, daar wij geen andere oplossing zien. Wij stellen de gezondheid van onze leerlingen en leerkrachten voorop.