Bij bijna elke start van een nieuw schooljaar zeggen we: “deze start is anders dan anders”. Maar deze keer kunnen we stellen dat hij écht anders is, want het afgelopen anderhalf jaar hebben we onze school gerund als nooit tevoren!

De coronacrisis heeft veel gevraagd … van iedereen, zowel op het werk, als in vele privé-situaties … We moeten dit niet verduidelijken …

 De keuze om nu terug voor verbinding te gaan was dan ook snel gemaakt! In verbinding gaan om ons goed te voelen op onze school. Tijd maken voor ieders welbevinden/welzijn.

 Welzijn vertrekt vanuit de eigen kracht van mensen : vanuit de kracht van sociale contacten, de kans om anderen te ontmoeten, vanuit een actieve en positieve deelname aan de samenleving, vanuit geloof in de zinvolheid van je werk en er deugd van hebben,…Dit leidt ertoe dat ieder zich kan ontwikkelen, kan ontplooien en zich omringd weet … ook als het eens wat moeilijker gaat – dan zijn er anderen waarop je kan rekenen!

Dat dit thema ons altijd al nauw aan het hart lag, weet iedereen : ook in ons pedagogisch project is VERBONDENHEID ( zich goed in je vel voelen, inzetten op goede contacten,…) het vertrekpunt van onze werking!

Hoe groter het welzijn, hoe minder “zorgen” …en hoe groter de openheid, veerkracht, verruiming en leerbaarheid! …daarom is het zo belangrijk!

Iedereen heeft dus een aandeel in het maken van een school waar het welzijn (van zichzelf en de anderen) hoog in het vaandel staat … Laat er ons samen voor gaan!

Onze leerlingen zullen dit schooljaar samen met Constantijn van Welzijn en zijn vrienden op pad gaan. Wat hebben zij nodig om zich goed te voelen op school. Hoe kunnen zij ook bijdragen tot een fijne klas-/schoolsfeer?

Toelichting bij foto keramiek jaarthema: #inverbinding! Me <-> We

Dit nieuwe schooljaar staat in het teken van verbinding,

De witte kokers in keramiek zijn deels verbonden met elkaar.

Ze symboliseren de verbinding die we voorzichtig terug mogen maken.

 

Mensen hebben na de lange, gekke periode terug behoefte aan contact. Maar toch is er vaak nog wat afstand, terughoudendheid en bezorgdheid.

 

Het groen/de natuur symboliseert Berkenbeek als school in het groen.

De natuur is een verbindende factor. De natuur helpt ons in het proces van tijd nemen, terug op onze positieven komen, in verbinding gaan met elkaar en zorg dragen voor onszelf.

Anne-Mie Nelen, 2021