Belangrijke mededeling!

Beste leerlingen en ouders,

Het Overlegcomité van woensdag 30 december besliste om de reisregels aan te scherpen om te vermijden dat reizigers besmettingen invoeren en om de mogelijke verspreiding van nieuwe varianten van het virus tegen te gaan.

Reizigers die terugkeren uit een rode zone worden beschouwd als een hoogrisicocontact. Ze moeten zich onmiddellijk na hun terugkeer uit een rode zone laten testen.

Zeven dagen na hun aankomst moeten ze een tweede test ondergaan. In afwachting van een negatief testresultaat van de tweede test gaan ze in quarantaine. Pas na een negatief resultaat van de tweede test stopt de quarantaine. Tijdens deze verplichte quarantaineperiode mogen de betrokken leerlingen en personeelsleden niet naar school komen.

Mogen wij jullie met aandrang vragen deze regels ter harte te nemen om de veiligheid en gezondheid op school te waarborgen.

Wij wensen u een gezond en hoopvol nieuw jaar toe!

Team Berkenbeek.