Filter

Een buitengewoon veelzijdige sporthal

Idemasport & Berkenbeek BuSO

De uitvoering van dit project vond plaats in de zomer van 2019, verklaart
Steven Totté, directeur van het BUSO. Berkenbeek op de Nieuwmoerse Steenweg
113 B/C in Wuustwezel is een school voor buitengewoon onderwijs.

“Op onze campus lopen een 600-tal leerlingen, tussen 2,5 en 23 jaar, school. Onze sporthal werd in 2004 gebouwd als onderdeel van een masterplan. Na 15 jaar intensief gebruik was het hoog tijd om de sporthal aan te passen aan de noden van vandaag. Toen er een tweede oproep ‘Sportinfrastructuur’ met bijhorende subsi­dies verscheen vanuit de ministeries voor Sport én Onderwijs, zijn we op de kar gesprongen en hebben we ons project ingediend. Vier pijlers stonden hierbij centraal: veilig sporten voor de verschillende leeftijden en doelgroepen, duurzaamheid, akoestiek en de zaal moest ook multifunctioneel zijn, zowel voor de lessen als voor de evenementen. We toetsten af tussen leerkrachten LO, de werkgroep Infrastructuur op school en IDEMA, die na contac­ten met verschillende firma’s de juiste partner bleek voor ons project. Onze leerlingen genieten nu elke dag van een heden­daagse sporthal met tal van mogelijkheden!”, licht hij toe.

Onderstaand de winnende nummers van de tombola Bouwfeesten 2020.

Feest

50 jaar Berkenbeek… een mijlpaal, een speciaal moment, waarop we terugblikken en feest vieren! Denk eens aan een gouden jubileum van een koppel dat 50 jaar getrouwd is. Iedereen komt samen om het leven te vieren van het gouden paar. Er klinkt een speech met herinneringen en grappige anekdotes, we bewonderen nostalgische foto’s en mensen vertellen over die ‘goeie ouwe tijd’. Het koppel zelf zit genietend rond te kijken en te glimlachen naar elkaar.

Mededeling van de directie

Ook wij vernamen vandaag – in de media – dat het busvervoer terecht wordt aangepast owv te lange toeren …

Lagere school- en secundaire leerlingen mogen weer samen op de bus!

Dat dit een makkelijke uitspraak is, die in de praktijk heel wat werk met zich meebrengt, hoeven we jullie niet te vertellen.

We hopen dit zo spoedig mogelijk in orde te kunnen brengen en zetten hiervoor een hele ‘cel’ aan het werk…. met als doel : betere vervoersomstandigheden voor onze leerlingen!

Hopelijk geven jullie ons de nodige tijd en krijgen we begrip voor de moeilijke situatie waarin we steeds geplaatst worden.

We hopen dat deze nieuwe regeling snel in voege kan gaan, maar dit zal echter NIET as maandag zijn. We hopen dat jullie ons de nodige tijd geven alle aanpassingen goed door te voeren. Volgende week blijven de toeren zoals nu. We bellen jullie allen zo snel mogelijk op met de nieuwe opstap- en afstaptijden. We doen ons best om op maandag 14 september ( conferentie , dus vrijaf , voor de lagere school) te starten.

Gelieve ons niet te bellen voor informatie …we gaan jullie vraag helaas niet kunnen beantwoorden voor alles ‘af’ is.

Hopelijk kunnen we rekenen op jullie begrip, vertrouwen en geduld,…

Mededeling van de directie

Beste leerlingen, beste ouders en opvoeders.

Met dit bericht willen we jullie op de hoogte brengen van hoe de opstart bij ons op school zal verlopen.

Hopelijk hebben jullie allemaal kunnen genieten van de vakantie en het mooie weer. Ook de batterijen van onze leerkrachten zijn weer opgeladen, we kijken er naar uit om onze leerlingen terug te zien!

Omwille van Corona zal de opstart niet zijn zoals we gewoon zijn…

De overheid werkt met 4 kleurcodes die een verschil in besmettingsgraad zullen uitdrukken en die samengaan met verschillende maatregelen.

Van groen (geen gevaar) loopt die code over geel (beperkt) over oranje (verhoogd) tot rood (erg hoog). Alle scholen starten volgende week met code geel. De overheid zal bepalen of dat zo blijft. Het kan zijn dat een regio moet overschakelen naar een hogere code, terwijl dat ergens anders niet zo is. De plaats van de school zal de code bepalen (en dus niet de woonplaats van de leerling). Bij verandering zullen we u natuurlijk op de hoogte brengen.

Om vlot te kunnen starten willen we vragen om onderstaande maatregelen thuis al eens goed te bekijken. Uiteraard gaan we die maatregelen op 1 september nog eens goed overlopen!

Vervoer naar school:

1) met de bus

  • alle leerlingen mogen op de bus (bij code geel)
  • de leerlingen van de lagere school en secundaire school zitten op aparte bussen – dwz : andere toeren, andere begeleiding, andere tijden,…
  • mondmasker is verplicht ( voor lagere school : enkel bij op- en afstappen ter bescherming van de chauffeur)
  • van zodra we zelf meer zicht hebben op de tijden , zal de busjuf (donderdag of vrijdag) telefonisch contact met u opnemen om dit te melden. Bij problemen, kan u maandag (tussen 9 en 12u) naar de school bellen. (03/669.68.19 – Karen Beyers )
  • De Lijn maakt de toeren op … de school heeft hierin weinig inspraak. We vragen hiervoor begrip.

2) Met de fiets:

Je rijdt langs de school naar de poort aan OV2. Daar stap je af en gaat naar de fietstenstalling aan de sportloods om je fiets veilig weg te zetten. Nadien ga je naar de luifel van jouw opleidingsvorm.

3) Met de auto:

Rij langs de school naar de poort van OV2. Ouders zetten hun kind(eren) af en rijden onmiddellijk terug door. Je gaat direct naar de luifel van jouw opleidingsvorm.

Op school:

De basisprincipes blijven hetzelfde: afstand (1,5m) houden en handhygiëne.

Alle leerlingen gaan bij aankomst op school direct naar de wastafels onder de luifel van hun eigen opleidingsvorm. Daar worden de handen grondig gewassen.

De speelplaatsen zijn verdeeld per opleidingsvorm. Elke leerling blijft in de zone waar hij/zij moet zijn.

Het mondmasker moet altijd gedragen worden, behalve buiten (zowel pauzes als bvb. Praktijklessen) en bij sportactiviteiten. We vragen om zelf mondmaskers te voorzien (graag 2 propere per dag!).

Bib, winkelen, stages, enz. mogen doorgaan. We volgen uiteraard de regels van de plaats waar we naartoe gaan.

Alle andere buitenschoolse activiteiten (extra-muros, sportdagen, uitstappen,…) gaan niet door.

Als je contact wil opnemen met de school vragen we om niet naar school te komen, maar dat zoveel mogelijk via smartschool of telefoon te doen.

’s Middags eet iedereen in zijn/haar eigen klas. We vragen om zelf drinken mee te brengen. Er wordt dan ook geen reftergeld aangerekend op de schoolrekening.

Ontsmettingsmiddel en handgel zijn in elke klas voorzien.

We wensen iedereen een frisse start en een fijn schooljaar!

Tot dinsdag!

Team Berkenbeek.