Filter

Update

De maatregelen voor basisonderwijs zijn bij de start van het nieuwe jaar al verscheidene keren gewijzigd. Dit maakt het soms  heel verwarrend voor iedereen. Gisteren ontvingen  we de zoveelste aanpassing op korte tijd.

De noodremprocedure in het basisonderwijs (sluiten van een klas)gaat in werking indien een besmettingscijfer van 25% wordt vastgesteld. Iedereen gaat dan voor 5 dagen in quarantaine (ongeacht vaccinatie of herstelcertificaat). Brief wordt meegegeven. Indien minder dan 25% ontvangt u een brief voor verhoogde waakzaamheid gedurende 14 dagen.

Indien er een besmetting plaats heeft binnen het gezin  moeten leerlingen 10 dagen in quarantaine (eventueel verkort na 7 dagen plus nadien  nog 3 dagen negatieve zelftest). Een kind dat recent een COVID-19 infectie doormaakte (<5 maanden geleden) moet niet in quarantaine, maar houdt een verhoogde waakzaamheid in acht. Opm.: voor leerlingen  +12 wordt hier ook rekening gehouden met de vaccinatiestatus.

Indien hoog risicocontact buiten het gezin en geen symptomen: enkel verhoogde waakzaamheid voor 10 dagen. Bij symptomen: dokter raadplegen en 7 dagen isolatie.

Bij positieve testing van de leerling of in het gezin graag steeds de school contacteren. De volledige regelgeving +  laatste update  kan u steeds terug vinden op onze website: www.berkenbeek.be

Verder blijft het mondmasker verplicht vanaf 6 jaar zowel op de bus als in de klas.  Ook de goede handhygiëne blijven we toepassen en stimuleren. Omdat we steeds goed blijven ventileren, vragen we om een extra trui/fleece mee te geven met de leerlingen.  Deze mag in de klas blijven.

Met vriendelijke groet,

Team Berkenbeek

Sluiten secundaire school van 26/11 tot 3/12/2021

Belangrijke mededeling

Omwille van overmacht, hebben we in overleg met het schoolbestuur en het CLB, besloten om vanaf vrijdag 26/11 de secundaire school te sluiten (de lagere school en de kleuterschool blijven open). Dit tem vrijdag 3/12/2021.

Waarom: Organisatorisch is het niet meer haalbaar om alle vervangingen en lessen geregeld te krijgen en kwaliteitsvol onderwijs te bieden.

Wanneer: Vrijdag 26 november 2021 tem 3 december 2021

Op vrijdag 26/11 is er een overleg gepland met alle betrokken diensten. Wij vragen om dit weekend smartschool goed in de gaten te houden, i.v.m. verdere ontwikkelingen en info ivm stages etc.

Opvang: Indien u geen opvang heeft mag u een email sturen naar: secundaireschool@berkenbeek.be. Voor de leerlingen die gebruik willen maken van de opvang, willen we vragen om hun medicatie voor die dagen mee te geven. De bussen rijden voor onze lagere school op dezelfde tijdstippen als anders.

Wij hopen op uw begrip te kunnen rekenen, daar wij geen andere oplossing zien. Wij stellen de gezondheid van onze leerlingen en leerkrachten voorop.

100% contactonderwijs

We zijn blij dit schooljaar te kunnen starten met 100% contactonderwijs.

Ondanks de grote vaccinatiebereidheid van personeel en jongeren (+12), is het virus echter nog niet verdwenen. Extra waakzaamheid blijft aangewezen.

De maatregelen die we volgen zijn conform de maatregelen die de overheid ons oplegt. Verandert er iets gedurende het schooljaar, houden we jullie op de hoogte.

 • Leerlingen krijgen maximaal een vaste plaats in een vaste klasruimte.
 • Lokalen worden maximaal geventileerd conform de adviezen van de preventieadviseur.
 • Mondmaskers moeten niet op school.
 • Op de bus blijft het mondmasker sterk aangeraden owv het samenzitten met leerlingen uit het secundair in een kleine ruimte.
 • Uitstappen zijn toegelaten conform de regels zoals deze gelden in de rest van de samenleving (cultuur, sport, jeugd…).
 • Bij ziekte: bij symptomen moet de leerling thuis blijven en contact opnemen met de huisarts. Hou de school ook goed op de hoogte zodat wij in overleg met het CLB de nodige maatregelen op school kunnen nemen.
 • Bezoek van ouders op school: zo weinig mogelijk tijdens de lesuren (tenzij op afspraak). Mondmasker is verplicht, ook op de parking bij het brengen en halen van leerlingen.
 • Leerlingen die met de wagen worden gebracht : afzetten op de afgesproken plaats en meteen doorgaan.
 • Info-avonden gaan gewoon door op school doorgaan, meer info volgt via een aparte brief.

Met vriendelijke groet,

Team Berkenbeek

Corona update 16 april 2021

Beste ouders, opvoeders…

Na de paasvakantie starten we in de lagere school nog even in onze klasbubbels(idem voor de Paaspauze). Collega’s werken hier met een aangepast rooster waar nodig. We trachten alles zo veilig mogelijk te laten verlopen. De mondmasker plicht blijft behouden zoals voor de paasvakantie. We kiezen er ook voor om voorlopig nog niet te gaan zwemmen. Andere uitstappen kunnen enkel binnen de klasbubbel, volledig in open lucht en zonder gebruik te maken van openbaar vervoer. Contacten met derden trachten we zo veel als mogelijk digitaal te laten verlopen. Moesten hier wijzigingen in komen houden we jullie verder op de hoogte via de weg of extra nieuwsbrieven.

Mededeling van de directie

Beste ouders, opvoeders,

Het overlegcomité heeft gisteren beslist dat de lessen in de week voor de paasvakantie geschorst worden in het lager en secundair onderwijs.

Dit wil zeggen voor onze school:

 • De bussen rijden NIET!
 • OPVANG is voorzien voor onze kleuters (-6 jaar); doch waar mogelijk is vragen wij ook hen thuis op te vangen.
 • Onze school voorziet NOODOPVANG voor alle kinderen waarvan de ouders werken in essentiële beroepen (zorg/hulpverlening/essentiële winkels). Voor de noodopvang moet je per halve dag intekenen.
 • Uren van onze noodopvang: van 8.30u tot 16.00u. De opvang gebeurt niet door de eigen juf.
 • Vanuit de overheid wordt NIET verwacht dat er lessen doorgaan of werk meegegeven wordt. Indien dit wel gebeurt, is dit zonder verplichting

In bijlage kan u een attest terug vinden voor uw werkgever i.v.m. een verlofaanvraag opvang kind o.w.v corona.

We hopen elkaar na het Paasverlof gezond en wel terug te zien.

De Directie,

Aanpassingen tot en met de paasvakantie

In overleg met de virologen heeft onderwijsminister Ben Weyts beslist dat de coronamaatregelen in het onderwijs aangepast worden tot en met de paasvakantie.

Hoe vertalen wij deze naar onze school:

 • Heel wat maatregelen passen wij reeds toe sinds september (speelbubbels, eigen boterhammen,…) waardoor we weinig nieuwe aanpassingen moeten doen.
 • Wij gaan tot aan de paasvakantie opnieuw werken in klasbubbels (leren en spelen per klas) Dit heeft gevolg voor onze organisatie, klasoverstijgende lessen/activiteiten kunnen dus niet doorgaan. Zo zullen de individuele therapiemomenten ook wegvallen.
 • Het zwemmen wordt tot aan de paasvakantie terug stop gezet · We mogen geen “derden” meer toelaten op school, behalve enkele specifieke groepen (bvb CLB). Dat wil zeggen dat alle oudergesprekken, enz. online zullen moeten plaatsvinden. We vragen dan ook om aan alle ouders om het schooldomein niet meer te betreden.
 • We zetten maximaal in op lessen in open lucht wanneer/waar mogelijk.
 • Vergaderingen tussen collega’s (vanaf 4 personen)worden allemaal online georganiseerd.

 

Onze bussen blijven gewoon rijden, maar om de drukte en het bijhorende risico te beperken vragen we om uw zoon/dochter zoveel mogelijk zelf te brengen of met de fiets te laten komen. Laat zeker aan de busbegeleider en school (agenda/contactschriftje) weten wanneer zoon of dochter niet mee rijdt.

Deze extra maatregelen zijn voorlopig van kracht tot aan de paasvakantie. Zoals steeds blijven we jullie op de hoogte houden van de veranderingen in de maatregelen wanneer dat nodig is.

Indien er besmettingen op school worden vast gesteld worden ouders van leerlingen die als hoog risico contact benoemd worden telefonisch gecontacteerd door CLB /school. Ouders van leerlingen die als laag-risico contact worden ingeschat krijgen een brief via de school.

Hou het veilig voor jezelf en je omgeving

Met vriendelijke groeten Team Berkenbeek