Filter

100% contactonderwijs

We zijn blij dit schooljaar te kunnen starten met 100% contactonderwijs.

Ondanks de grote vaccinatiebereidheid van personeel en jongeren (+12), is het virus echter nog niet verdwenen. Extra waakzaamheid blijft aangewezen. 

De maatregelen die we volgen zijn conform de maatregelen die de overheid ons oplegt.  Verandert er iets gedurende het schooljaar, houden we jullie op de hoogte.

 

 • Leerlingen krijgen maximaal een vaste plaats in een vaste klasruimte.
 • Er kan opnieuw worden lesgegeven en gevolgd zonder mondmasker, wanneer er neergezeten wordt. 
 • Lokalen worden maximaal geventileerd conform de adviezen van de preventieadviseur.
 • Buiten kunnen de mondmaskers af, mits de leerlingen intense fysieke contacten vermijden.
 • Op de bus blijft het mondmasker verplicht.
 • Mondmasker op in de gang, in de rij en vanaf je in de klas rechtstaat.
 • Uitstappen zijn toegelaten conform de regels zoals deze gelden in de rest van de samenleving (cultuur, sport, jeugd…).
 • Stages en werkplekleren kunnen doorgaan volgens de regels van toepassing op de onderneming.
 • Bij ziekte: bij symptomen moet de leerling thuis blijven en contact opnemen met de huisarts.  Hou de school ook goed op de hoogte zodat wij in overleg met het CLB de nodige maatregelen op school kunnen nemen.
 • Bezoek van ouders op school: zo weinig mogelijk tijdens de lesuren (tenzij op afspraak).  Mondmasker is verplicht, ook op de parking bij het brengen en halen van leerlingen.
 • Leerlingen die met de wagen komen, worden afgezet aan de Kiss&Ride vooraan aan de parking. (niet meer aan de poort aan de Wofsvenweg)
 • Indien uw zoon/dochter gevaccineerd wordt tijdens de schooluren, dient de oproepingsbrief als afwezigheidsattest.
 • Op school worden geen vaccinaties gegeven.
 • Info-avonden kunnen wel op school doorgaan, meer info volgt via een aparte brief.

 

Met vriendelijke groet,

Team Berkenbeek

100% contactonderwijs

We zijn blij dit schooljaar te kunnen starten met 100% contactonderwijs.

Ondanks de grote vaccinatiebereidheid van personeel en jongeren (+12), is het virus echter nog niet verdwenen. Extra waakzaamheid blijft aangewezen. 

De maatregelen die we volgen zijn conform de maatregelen die de overheid ons oplegt.  Verandert er iets gedurende het schooljaar, houden we jullie op de hoogte.

 • Leerlingen krijgen maximaal een vaste plaats in een vaste klasruimte.
 • Lokalen worden maximaal geventileerd conform de adviezen van de preventieadviseur.
 • Mondmaskers moeten niet op school.
 • Op de bus blijft het mondmasker sterk aangeraden owv het samenzitten met leerlingen uit het secundair in een kleine ruimte.
 • Uitstappen zijn toegelaten conform de regels zoals deze gelden in de rest van de samenleving (cultuur, sport, jeugd…).
 • Bij ziekte: bij symptomen moet de leerling thuis blijven en contact opnemen met de huisarts.  Hou de school ook goed op de hoogte zodat wij in overleg met het CLB de nodige maatregelen op school kunnen nemen.
 • Bezoek van ouders op school: zo weinig mogelijk tijdens de lesuren (tenzij op afspraak).  Mondmasker is verplicht, ook op de parking bij het brengen en halen van leerlingen.
 • Leerlingen die met de wagen worden gebracht : afzetten op de afgesproken plaats en meteen doorgaan.
 • Info-avonden gaan gewoon door op school doorgaan, meer info volgt via een aparte brief.

          

Met vriendelijke groet,

Team Berkenbeek

 

Corona update 16 april 2021

Beste ouders, opvoeders…

Na de paasvakantie starten we in de lagere school nog even in onze klasbubbels(idem voor de Paaspauze). Collega’s werken hier met een aangepast rooster waar nodig. We trachten alles zo veilig mogelijk te laten verlopen. De mondmasker plicht blijft behouden zoals voor de paasvakantie. We kiezen er ook voor om voorlopig nog niet te gaan zwemmen. Andere uitstappen kunnen enkel binnen de klasbubbel, volledig in open lucht en zonder gebruik te maken van openbaar vervoer. Contacten met derden trachten we zo veel als mogelijk digitaal te laten verlopen. Moesten hier wijzigingen in komen houden we jullie verder op de hoogte via de weg of extra nieuwsbrieven.

Mededeling van de directie

Beste ouders, opvoeders,

Het overlegcomité heeft gisteren beslist dat de lessen in de week voor de paasvakantie geschorst worden in het lager en secundair onderwijs.

Dit wil zeggen voor onze school:

 • De bussen rijden NIET!
 • OPVANG is voorzien voor onze kleuters (-6 jaar); doch waar mogelijk is vragen wij ook hen thuis op te vangen.
 • Onze school voorziet NOODOPVANG voor alle kinderen waarvan de ouders werken in essentiële beroepen (zorg/hulpverlening/essentiële winkels).  Voor de noodopvang moet je per halve dag intekenen.
 • Uren van onze noodopvang: van 8.30u tot 16.00u. De opvang gebeurt niet door de eigen juf.
 • Vanuit de overheid wordt NIET verwacht dat er lessen doorgaan of werk meegegeven wordt.  Indien dit wel gebeurt, is dit zonder verplichting

In bijlage kan u een attest terug vinden voor uw werkgever  i.v.m. een verlofaanvraag opvang kind o.w.v corona.

We hopen elkaar na het Paasverlof gezond en wel terug te zien.

De Directie,

Aanpassingen tot en met de paasvakantie

In overleg met de virologen heeft onderwijsminister Ben Weyts beslist dat de coronamaatregelen in het onderwijs aangepast worden tot en met de paasvakantie.

Hoe vertalen wij deze naar onze school:

 • Heel wat maatregelen passen wij reeds toe sinds september (speelbubbels, eigen boterhammen,…) waardoor we weinig nieuwe aanpassingen moeten doen.
 • Wij gaan tot aan de paasvakantie opnieuw werken in klasbubbels (leren en spelen per klas) Dit heeft gevolg voor onze organisatie, klasoverstijgende lessen/activiteiten kunnen dus niet doorgaan. Zo zullen de individuele therapiemomenten ook wegvallen.
 • Het zwemmen wordt tot aan de paasvakantie terug stop gezet · We mogen geen “derden” meer toelaten op school, behalve enkele specifieke groepen (bvb CLB). Dat wil zeggen dat alle oudergesprekken, enz. online zullen moeten plaatsvinden. We vragen dan ook om aan alle ouders om het schooldomein niet meer te betreden.
 • We zetten maximaal in op lessen in open lucht wanneer/waar mogelijk.
 • Vergaderingen tussen collega’s (vanaf 4 personen)worden allemaal online georganiseerd.

 

Onze bussen blijven gewoon rijden, maar om de drukte en het bijhorende risico te beperken vragen we om uw zoon/dochter zoveel mogelijk zelf te brengen of met de fiets te laten komen. Laat zeker aan de busbegeleider en school (agenda/contactschriftje) weten wanneer zoon of dochter niet mee rijdt.

Deze extra maatregelen zijn voorlopig van kracht tot aan de paasvakantie. Zoals steeds blijven we jullie op de hoogte houden van de veranderingen in de maatregelen wanneer dat nodig is.

Indien er besmettingen op school worden vast gesteld worden ouders van leerlingen die als hoog risico contact benoemd worden telefonisch gecontacteerd door CLB /school. Ouders van leerlingen die als laag-risico contact worden ingeschat krijgen een brief via de school.

Hou het veilig voor jezelf en je omgeving

Met vriendelijke groeten Team Berkenbeek

Mondmaskerplicht Lagere School

Beste ouders,

De regering heeft beslist dat kinderen vanaf 10 jaar een mondmasker moeten dragen op school gedurende de volledige dag. Dit zal ingaan vanaf maandag 22/03/2021.

Vanuit Berkenbeek werd beslist dat er steeds een volledige klas een mondmasker zal moeten dragen. De klas van jou kind zal een mondmasker moeten dragen.

We vragen om minstens 2 mondmaskers mee te geven met uw kind. (graag opbergen in een zakje)

Deze maatregel is verplicht vanaf maandag 22/03/2021 en lopen voorlopig tot aan de paasvakantie.

Alvast bedankt voor uw medewerking.

Met vriendelijke groeten,

 

Loots Christel – van Nispen Erwin

Directie BuBao Berkenbeek