Filter

COVID-19 Folder OCMW

Iedereen die de gevolgen ervaart van de COVID-19 crisis. Deze steun is niet beperkt tot enkel de leefloners, maar is bestemd voor iedereen die, na een individuele analyse, door het OCMW erkend wordt als behoeftig.

Bijvoorbeeld: bepaalde werknemers die een deel van hun inkomen zijn verloren of die met extra schulden te maken krijgen, werknemers uit de deeleconomie, deeltijds tewerkgestelde werknemers – met aandacht voor eenoudergezinnen, jobstudenten,  bepaalde zelfstandigen, personen met een handicap, …

Deze maatregel is niet bedoeld voor personen die geen verblijfsvergunning (meer) hebben en niet legaal op het Belgisch grondgebied verblijven. Bekijk de COVID-19 Folder

Mededeling van de directie

Beste ouders, opvoeders,

Lagere school :

Het basisonderwijs start in code oranje. De leerlingen van het basisonderwijs krijgen vanaf 16 november opnieuw 100% contactonderwijs, dwz dat alle leerlingen voltijds naar school komen.

Secundaire school :

Voor leerlingen van OV1, OVA , OV2 en OV3 observatiejaar en opleidingsfase blijft alles hetzelfde.  Zij mogen 100% naar school.  We zijn blij dat de overheid rekening heeft gehouden met onze reeds kleinere groepen, de opvangproblemen voor sommigen en de moeilijkheid van online lessen, specifiek voor onze leerlingen.

Leerlingen van OV3 kwalicatie- en integratiefase (ABO/duaal) komen 50% naar school.  Zij krijgen nog een apart bericht over hoe dit gaat verlopen.

Busvervoer :

De bussen blijven dus volgens de gewone regeling rijden!

Uiteraard blijven we erg inzetten op alle maatregelen ( zie eerdere communicatie),

Team Berkenbeek

Mededeling van de directie

Beste ouders, opvoeders,…
Zoals jullie hebben kunnen vernemen in de media is de herfstvakantie verlengd t.e.m. 15 november. Als school voorzien wij deze (verlengde) herfstvakantie niet in opvang.  in eerste instantie dienen ouders zelf te voorzien in opvang van hun kinderen. Heb je toch (nood)opvang nodig kan je altijd bij de gemeente of plaatselijke kinderopvang terecht. De gemeente Wuustwezel voorziet extra omnisport- en kleutersportdagen.

De praktische informatie hierover vinden jullie via deze link:

https://www.wuustwezel.be/extra-omnisport-en-kleutersportdagen-op-9-en-10-november-noodopvang

Wat na 15 november? Op 16 november worden de lessen hervat. Voor de leerlingen van de basisschool zal dit volledig via contactonderwijs zijn.  Wat dit voor de leerlingen van de secundaire school betekent bekijken we nog even. Via  deze weg houden we jullie op de hoogte.

Ook vanuit de school een oproep om je goed aan de regels te houden. Alleen zo kunnen we de scholen open houden en vermijden we een volledige lockdown.

We wensen jullie allen een ontspannen herfstvakantie toe.

Zorg goed voor jezelf en elkaar!

Team Berkenbeek.

Mededeling van de directie

Beste ouders, leerlingen en opvoeders,

Gisteren heeft de nationale veiligheidsraad een aantal maatregelen versoepeld.

Via dit bericht laten wij u weten dat wij op school de maatregelen NIET aanpassen.  Alle huidige maatregelen blijven dus van kracht.

Wat de quarantaine betreft bij (mogelijke) besmettingen, blijven wij het advies van de CLB-arts volgen.

Met vriendelijke groeten,

Team Berkenbeek.

Mededeling van de directie

Beste ouders, opvoeders,

Vanaf maandag rijden onze bussen hun nieuwe toeren!

De leerlingen van de lagere  en secundaire school zitten terug gemengd op de bus , wat maakt dat de toeren terug ingekort werden.

Bij deze de afspraken toch even  op een rijtje :

  • tijdig aan op- en afstapplaats staan (voor leerlingen lagere school : met toezicht)
  • alle leerlingen mogen op de bus (code geel) 
  • de leerlingen secundair dragen verplicht een mondmasker / leerlingen van de lagere school zijn dit NIET verplicht
  • de  leerlingen stappen op langs de midden – of achterdeur 
  • alle hygiënische condities zijn in orde ( busjuf en chauffeur dragen een mondmasker,  de bus wordt goed gereinigd, handgel  en mondmaskers zijn aanwezig)

Bij deze willen we toch even alle collega’s danken die hard gewerkt hebben om- in deze korte tijd- dit werk weer te klaren!

We hopen dat we nu goed ‘vertrokken’ zijn voor de rest van dit schooljaar!

Team Berkenbeek

Mededeling van de directie

Ook wij vernamen vandaag – in de media – dat het busvervoer terecht wordt aangepast owv te lange toeren …

Lagere school- en secundaire leerlingen mogen weer samen op de bus!

Dat dit een makkelijke uitspraak is, die in de praktijk heel wat werk met zich meebrengt, hoeven we jullie niet te vertellen.

We hopen dit zo spoedig mogelijk in orde te kunnen brengen en zetten hiervoor een hele ‘cel’ aan het werk…. met als doel : betere vervoersomstandigheden voor onze leerlingen!

Hopelijk geven jullie ons de nodige tijd en krijgen we begrip voor de moeilijke situatie waarin we steeds geplaatst worden.

We hopen dat deze nieuwe regeling  snel in voege kan gaan, maar dit zal echter NIET  as maandag zijn. We hopen dat jullie ons de nodige tijd geven alle aanpassingen goed door te voeren. Volgende week blijven de toeren zoals nu. We bellen jullie allen zo snel mogelijk op  met de nieuwe opstap- en afstaptijden. We doen ons best om op maandag 14 september ( conferentie , dus vrijaf , voor de lagere school)  te starten.

Gelieve ons niet te bellen voor informatie …we gaan jullie vraag helaas niet kunnen beantwoorden voor alles ‘af’ is.

Hopelijk kunnen we rekenen op jullie begrip, vertrouwen  en geduld,…