Filter

Corona update 16 april 2021

Beste ouders, opvoeders…

Na de paasvakantie starten we in de lagere school nog even in onze klasbubbels(idem voor de Paaspauze). Collega’s werken hier met een aangepast rooster waar nodig. We trachten alles zo veilig mogelijk te laten verlopen. De mondmasker plicht blijft behouden zoals voor de paasvakantie. We kiezen er ook voor om voorlopig nog niet te gaan zwemmen. Andere uitstappen kunnen enkel binnen de klasbubbel, volledig in open lucht en zonder gebruik te maken van openbaar vervoer. Contacten met derden trachten we zo veel als mogelijk digitaal te laten verlopen. Moesten hier wijzigingen in komen houden we jullie verder op de hoogte via de weg of extra nieuwsbrieven.

Mededeling van de directie

Beste ouders, opvoeders,

Het overlegcomité heeft gisteren beslist dat de lessen in de week voor de paasvakantie geschorst worden in het lager en secundair onderwijs.

Dit wil zeggen voor onze school:

  • De bussen rijden NIET!
  • OPVANG is voorzien voor onze kleuters (-6 jaar); doch waar mogelijk is vragen wij ook hen thuis op te vangen.
  • Onze school voorziet NOODOPVANG voor alle kinderen waarvan de ouders werken in essentiële beroepen (zorg/hulpverlening/essentiële winkels).  Voor de noodopvang moet je per halve dag intekenen.
  • Uren van onze noodopvang: van 8.30u tot 16.00u. De opvang gebeurt niet door de eigen juf.
  • Vanuit de overheid wordt NIET verwacht dat er lessen doorgaan of werk meegegeven wordt.  Indien dit wel gebeurt, is dit zonder verplichting

In bijlage kan u een attest terug vinden voor uw werkgever  i.v.m. een verlofaanvraag opvang kind o.w.v corona.

We hopen elkaar na het Paasverlof gezond en wel terug te zien.

De Directie,

Aanpassingen tot en met de paasvakantie

In overleg met de virologen heeft onderwijsminister Ben Weyts beslist dat de coronamaatregelen in het onderwijs aangepast worden tot en met de paasvakantie.

Hoe vertalen wij deze naar onze school:

  • Heel wat maatregelen passen wij reeds toe sinds september (speelbubbels, eigen boterhammen,…) waardoor we weinig nieuwe aanpassingen moeten doen.
  • Wij gaan tot aan de paasvakantie opnieuw werken in klasbubbels (leren en spelen per klas) Dit heeft gevolg voor onze organisatie, klasoverstijgende lessen/activiteiten kunnen dus niet doorgaan. Zo zullen de individuele therapiemomenten ook wegvallen.
  • Het zwemmen wordt tot aan de paasvakantie terug stop gezet · We mogen geen “derden” meer toelaten op school, behalve enkele specifieke groepen (bvb CLB). Dat wil zeggen dat alle oudergesprekken, enz. online zullen moeten plaatsvinden. We vragen dan ook om aan alle ouders om het schooldomein niet meer te betreden.
  • We zetten maximaal in op lessen in open lucht wanneer/waar mogelijk.
  • Vergaderingen tussen collega’s (vanaf 4 personen)worden allemaal online georganiseerd.

 

Onze bussen blijven gewoon rijden, maar om de drukte en het bijhorende risico te beperken vragen we om uw zoon/dochter zoveel mogelijk zelf te brengen of met de fiets te laten komen. Laat zeker aan de busbegeleider en school (agenda/contactschriftje) weten wanneer zoon of dochter niet mee rijdt.

Deze extra maatregelen zijn voorlopig van kracht tot aan de paasvakantie. Zoals steeds blijven we jullie op de hoogte houden van de veranderingen in de maatregelen wanneer dat nodig is.

Indien er besmettingen op school worden vast gesteld worden ouders van leerlingen die als hoog risico contact benoemd worden telefonisch gecontacteerd door CLB /school. Ouders van leerlingen die als laag-risico contact worden ingeschat krijgen een brief via de school.

Hou het veilig voor jezelf en je omgeving

Met vriendelijke groeten Team Berkenbeek

Mondmaskerplicht Lagere School

Beste ouders,

De regering heeft beslist dat kinderen vanaf 10 jaar een mondmasker moeten dragen op school gedurende de volledige dag. Dit zal ingaan vanaf maandag 22/03/2021.

Vanuit Berkenbeek werd beslist dat er steeds een volledige klas een mondmasker zal moeten dragen. De klas van jou kind zal een mondmasker moeten dragen.

We vragen om minstens 2 mondmaskers mee te geven met uw kind. (graag opbergen in een zakje)

Deze maatregel is verplicht vanaf maandag 22/03/2021 en lopen voorlopig tot aan de paasvakantie.

Alvast bedankt voor uw medewerking.

Met vriendelijke groeten,

 

Loots Christel – van Nispen Erwin

Directie BuBao Berkenbeek

Mededeling van de directie

Beste ouders, opvoeders,

Sinds gisteren gelden er opnieuw nieuwe afspraken voor contactopsporing en testing van corona. Deze nieuwe afspraken komen er omdat de cijfers niet verder dalen en we steeds vaker de Britse variant van het coronavirus zien opduiken, ook in onze regio.

We zetten de momenteel geldende maatregelen even op een rij:

Algemene coronamaatregelen:

De algemene afspraken die nu van kracht zijn, blijven gelden tot aan de krokusvakantie.

Bij symptomen of contact met besmet persoon steeds de school zo snel als mogelijk op de hoogte brengen.

Tot op heden is er GEEN afkoelingsperiode voorafgaand aan het krokusverlof voor de lagere school.

Verlenging isolatie bij positieve test

Wanneer een leerling of personeelslid positief test op corona, moet hij/zij vanaf 25 januari 10 dagen in isolatie in plaats van 7. Dit is een antwoord op de mogelijk langere besmettelijkheid van de nieuwe variant.

Contacttracing – inschalen hoog en laag risico:

Veiligheid op school

Beste leerlingen en ouders,

Het Overlegcomité van woensdag 30 december besliste om de reisregels aan te scherpen om te vermijden dat reizigers besmettingen invoeren en om de mogelijke verspreiding van nieuwe varianten van het virus tegen te gaan.

Reizigers die terugkeren uit een rode zone worden beschouwd als een hoogrisicocontact. Ze moeten zich onmiddellijk na hun terugkeer uit een rode zone laten testen.

Zeven dagen na hun aankomst moeten ze een tweede test ondergaan. In afwachting van een negatief testresultaat van de tweede test gaan ze in quarantaine. Pas na een negatief resultaat van de tweede test stopt de quarantaine. Tijdens deze verplichte quarantaineperiode mogen de betrokken leerlingen en personeelsleden niet naar school komen.

Mogen wij jullie met aandrang vragen deze regels ter harte te nemen om de veiligheid en gezondheid op school te waarborgen.

Wij wensen u een gezond en hoopvol nieuw jaar toe!

Team Berkenbeek.