Filter

Veiligheid op school

Beste leerlingen en ouders,

Het Overlegcomité van woensdag 30 december besliste om de reisregels aan te scherpen om te vermijden dat reizigers besmettingen invoeren en om de mogelijke verspreiding van nieuwe varianten van het virus tegen te gaan.

Reizigers die terugkeren uit een rode zone worden beschouwd als een hoogrisicocontact. Ze moeten zich onmiddellijk na hun terugkeer uit een rode zone laten testen.

Zeven dagen na hun aankomst moeten ze een tweede test ondergaan. In afwachting van een negatief testresultaat van de tweede test gaan ze in quarantaine. Pas na een negatief resultaat van de tweede test stopt de quarantaine. Tijdens deze verplichte quarantaineperiode mogen de betrokken leerlingen en personeelsleden niet naar school komen.

Mogen wij jullie met aandrang vragen deze regels ter harte te nemen om de veiligheid en gezondheid op school te waarborgen.

Wij wensen u een gezond en hoopvol nieuw jaar toe!

Team Berkenbeek.

COVID-19 Folder OCMW

Iedereen die de gevolgen ervaart van de COVID-19 crisis. Deze steun is niet beperkt tot enkel de leefloners, maar is bestemd voor iedereen die, na een individuele analyse, door het OCMW erkend wordt als behoeftig.

Bijvoorbeeld: bepaalde werknemers die een deel van hun inkomen zijn verloren of die met extra schulden te maken krijgen, werknemers uit de deeleconomie, deeltijds tewerkgestelde werknemers – met aandacht voor eenoudergezinnen, jobstudenten,  bepaalde zelfstandigen, personen met een handicap, …

Deze maatregel is niet bedoeld voor personen die geen verblijfsvergunning (meer) hebben en niet legaal op het Belgisch grondgebied verblijven. Bekijk de COVID-19 Folder

Mededeling van de directie

Beste ouders, opvoeders,

Lagere school :

Het basisonderwijs start in code oranje. De leerlingen van het basisonderwijs krijgen vanaf 16 november opnieuw 100% contactonderwijs, dwz dat alle leerlingen voltijds naar school komen.

Secundaire school :

Voor leerlingen van OV1, OVA , OV2 en OV3 observatiejaar en opleidingsfase blijft alles hetzelfde.  Zij mogen 100% naar school.  We zijn blij dat de overheid rekening heeft gehouden met onze reeds kleinere groepen, de opvangproblemen voor sommigen en de moeilijkheid van online lessen, specifiek voor onze leerlingen.

Leerlingen van OV3 kwalicatie- en integratiefase (ABO/duaal) komen 50% naar school.  Zij krijgen nog een apart bericht over hoe dit gaat verlopen.

Busvervoer :

De bussen blijven dus volgens de gewone regeling rijden!

Uiteraard blijven we erg inzetten op alle maatregelen ( zie eerdere communicatie),

Team Berkenbeek

Mededeling van de directie

Beste ouders, opvoeders,…
Zoals jullie hebben kunnen vernemen in de media is de herfstvakantie verlengd t.e.m. 15 november. Als school voorzien wij deze (verlengde) herfstvakantie niet in opvang.  in eerste instantie dienen ouders zelf te voorzien in opvang van hun kinderen. Heb je toch (nood)opvang nodig kan je altijd bij de gemeente of plaatselijke kinderopvang terecht. De gemeente Wuustwezel voorziet extra omnisport- en kleutersportdagen.

De praktische informatie hierover vinden jullie via deze link:

https://www.wuustwezel.be/extra-omnisport-en-kleutersportdagen-op-9-en-10-november-noodopvang

Wat na 15 november? Op 16 november worden de lessen hervat. Voor de leerlingen van de basisschool zal dit volledig via contactonderwijs zijn.  Wat dit voor de leerlingen van de secundaire school betekent bekijken we nog even. Via  deze weg houden we jullie op de hoogte.

Ook vanuit de school een oproep om je goed aan de regels te houden. Alleen zo kunnen we de scholen open houden en vermijden we een volledige lockdown.

We wensen jullie allen een ontspannen herfstvakantie toe.

Zorg goed voor jezelf en elkaar!

Team Berkenbeek.

Mededeling van de directie

Beste ouders, leerlingen en opvoeders,

Gisteren heeft de nationale veiligheidsraad een aantal maatregelen versoepeld.

Via dit bericht laten wij u weten dat wij op school de maatregelen NIET aanpassen.  Alle huidige maatregelen blijven dus van kracht.

Wat de quarantaine betreft bij (mogelijke) besmettingen, blijven wij het advies van de CLB-arts volgen.

Met vriendelijke groeten,

Team Berkenbeek.