Basisschool

Indien u uw zoon/dochter wenst in te schrijven in onze school, dan kan u contact met ons opnemen (03/669.68.19). Er zal een afspraak gemaakt worden voor een onthaalgesprek/ schoolbezoek. De directeur zal de structuur en organisatie, het pedagogisch project, de buitengewone werking en enkele praktische zaken toelichten. Ook een korte rondleiding staat op het programma. Hierna kunnen er concrete afspraken gemaakt worden betreffende schoolonderzoeken, een proefdag, een mogelijke inschrijving.

Naast de leeftijdsgebonden voorwaarden is voor de toelating van een leerling in het buitengewoon onderwijs eeninschrijvingsverslag vereist waaruit blijkt welk type voor hem of haar aangewezen is. Dit verslag bestaat uit een attest en een protocol ter verantwoording. Dit verslag wordt (in de meeste gevallen) opgemaakt door het verwijzend CLB.

  • De inschrijvingen voor schooljaar 2020-2021 starten op dinsdag 3 maart 2020.
  • Vanaf 11/02/2020 geldt de voorrangsregeling voor de inschrijvingen voor volgend schooljaar (kinderen van personeelsleden, broers/zussen van leerlingen, leerlingen op campusniveau)
  • Vanaf 3/03/2020 mogen alle andere personen voor volgend schooljaar inschrijven
  • Wat heb je nodig bij een inschrijving?
    •  attest voor buitengewoon onderwijs (neem hiervoor contact op met het CLB van de huidige school) en identiteitskaart.

Secundaire school

De inschrijvingen voor schooljaar 2020-2021 starten op 3 maart 2020.

Vanaf 11/02/2020 geldt de voorrangsregeling voor de inschrijvingen voor volgend schooljaar (kinderen van  personeelsleden, broers/zussen van leerlingen, leerlingen op campusniveau)

Vanaf 3/03/2020 mogen alle andere personen voor volgend schooljaar inschrijven

Indien u uw zoon of dochter wil laten inschrijven in onze school maakt u best telefonisch ( 03 669 67 73) een afspraak voor een kennismakingsbezoek.

Wat heb je nodig bij een inschrijving?

  • attest voor buitengewoon onderwijs (neem hiervoor contact op met het CLB van de huidige school)
  • identiteitskaart.