Huidige vacatures:

Poetsvrouw/man

JOBOMSCHRIJVING/TAKENPAKKET

Je zal deel uitmaken van het poestpersoneel op Berkenbeek. Het gaat om een minstens halftijdse opdracht met de mogelijkheid tot voltijds werken. De uren zijn in overleg te bepalen.

Je staat in voor het onderhoud en de schoonmaak van klaslokalen, gangen, sanitaire voorzieningen, administratieve ruimtes in onze lagere en secundaire school.

Je werkt na de schooluren, dus je start om 16u. Op woensdag vanaf 12.15u. Per uitzondering kan er gepoetst worden tijdens de schooluren bij afwezigheid van de leerlingen (in onderling overleg)

KWALIFICATIES

 • Ervaring is een belangrijke meerwaarde
 • Je bent gemotiveerd en je hebt oog voor orde en netheid
 • Je werkt graag in een schoolse omgeving
 • Je kan zelfstandig en betrouwbaar werken en hebt kennis van het gebruik van poetsmaterialen en reinigingsproducten.
 • Je bent flexibel en je kan je planning vlot aanpassen.

Master Orthopedagogie

JOBOMSCHRIJVING

Je zal deel uitmaken van het paramedisch team binnen Berkenbeek.

Specifiek gaat het om een voltijdse opdracht waarvan 4/5 in de secundaire school en een deel in de lagere school.

TAKENPAKKET

 • Je kan een volledige functiebeschrijving terugvinden op de website
 • Je geeft mee vorm aan het pedagogisch beleid en stemt dit af op de specifieke ondersteuningsbehoeften van de leerlingen.

KWALIFICATIES

 • Master diploma orthopedagogie
 • Sociaal en communicatief vaardig
 • Teamplayer
 • Flexibel
 • Kennis en ervaring binnen het buitengewoon onderwijs, ASS, SEO, Nieuwe Autoriteit Geweldloos Verzet, Weerbaarheid,… is een meerwaarde!

Vacature Leerkracht ASV OV1 type 9 en Type 2

JOBOMSCHRIJVING

Je zal deel uitmaken van ons leerkrachten team op school met een specifieke functie als klasleerkracht in het secundair onderwijs.

Opdracht OV1 type 2: 11/22

Opdracht OV1 type 9 (OVA): 9/22

Daarnaast ook een interim opdracht van 11/22 tot kerst

TAKENPAKKET

 • Planning en voorbereiding van lessen
 • Leerstof selecteren aangepast aan de beoogde ontwikkelingsdoelen, beginsituatie en context.
 • Opnemen van verantwoordelijkheden die het klasgebeuren overschrijden.
 • Je biedt een gestructureerde en werkbare leeromgeving
 • Overleg en samenwerking in een team, het volgen van klassenraden, vakvergaderingen, werkgroepen, oudercontacten…
 • Je evalueert de vooruitgang van leerlingen

 

KWALIFICATIES

 • Minstens een bachelor diploma, we denken breed, mag ook een diploma creatieve therapie, plastische opvoeding, ergo, logo,… zijn.
 • Sociaal en communicatief vaardig
 • Teamplayer
 • Flexibel