LEERKRACHT ASV OV1 TYPE 9

Berkenbeek is een school voor buitengewoon onderwijs. Wie je ook bent, wat je ook gelooft….Samen met jongeren en hun ouders willen we op pad gaan. We willen elkaar ontmoeten, leren van elkaars uniek zijn….Samen stilstaan bij het Wonder van het leven, ieder met zijn of haar eigen rugzak… steeds zoekende naar antwoorden die ons brengen bij de normen  en  waarden  die  we belangrijk vinden.

JOBOMSCHRIJVING

Je zal deel uitmaken van ons leerkrachten team op school met een specifieke functie als ASV leerkracht binnen OV1 Type 9. Het gaat om een interim opdracht van 22/22 met start op 11 oktober 2021 tot half juni 2022, mogelijks tot einde schooljaar.

TAKENPAKKET

 • De leerlingen individueel en als klasgroep begeleiden, aandacht hebben voor hun persoonlijke noden en problemen
 • Planning en voorbereiding van lessen
 • Leerstof selecteren aangepast aan de beoogde ontwikkelingsdoelen, beginsituatie en context.
 • Opnemen van verantwoordelijkheden die het klasgebeuren overschrijden.
 • Je biedt een gestructureerde en werkbare leeromgeving
 • Overleg en samenwerking in een team, het volgen van klassenraden, vakvergaderingen, werkgroepen, oudercontacten…
 • Je evalueert de vooruitgang van leerlingen

KWALIFICATIES

 • Bachelor diploma in het onderwijs
 • Bachelor diploma + pedagogische bekwaamheid
 • Mandaat om godsdienst te geven,
 • Meerwaarde: banaba buitengewoon onderwijs
 • Sociaal en communicatief vaardig
 • Kennis en ervaring met autismespectrumstoornissen
 • Teamplayer

LEERKRACHT GODSDIENST OV3

Berkenbeek is een school voor buitengewoon onderwijs. Wie je ook bent, wat je ook gelooft….Samen met jongeren en hun ouders willen we op pad gaan. We willen elkaar ontmoeten, leren van elkaars uniek zijn….Samen stilstaan bij het Wonder  van  het  leven, ieder met zijn of haar eigen rugzak… steeds zoekende naar antwoorden die ons brengen bij de normen en waarden die we belangrijk vinden.

JOBOMSCHRIJVING

Je zal deel uitmaken van ons leerkrachten team op school met een specifieke functie als leerkracht godsdienst binnen OV3. Het gaat om een interim opdracht van 18/22 vanaf vandaag tot de herfstvakantie 2021.

TAKENPAKKET

Als godsdienstleerkracht bestaat je functiebeschrijving uit 2 delen. Je krijgt het takenpakket van de leerkracht samen met een aanvullend takenpakket eigen aan je opdracht (godsdienst).

 • Je draagt bij aan de levensbeschouwelijke groei en vorming van leerlingen
 • Planning en voorbereiding van lessen
 • Leerstof selecteren aangepast aan de beoogde ontwikkelingsdoelen, beginsituatie en context.
 • Opnemen van verantwoordelijkheden die het klasgebeuren overschrijden.
 • Je biedt een gestructureerde en werkbare leeromgeving
 • Overleg en samenwerking in een team, het volgen van klassenraden, vakvergaderingen, werkgroepen, oudercontacten…
 • Je evalueert de vooruitgang van leerlingen

KWALIFICATIES

 • Bachelor diploma in het onderwijs
 • Bewijs van pedagogische bekwaamheid
 • Je mag godsdienst geven
 • Sociaal en communicatief vaardig
 • Teamplayer
 • Flexibel

POETSVROUW/ MAN

Berkenbeek is een school voor buitengewoon onderwijs. Wie je ook bent, wat je ook gelooft….Samen met jongeren en hun ouders willen we op pad gaan. We willen elkaar ontmoeten, leren van elkaars uniek zijn….Samen stilstaan bij het Wonder  van  het  leven, ieder met zijn of haar eigen rugzak… steeds zoekende naar antwoorden die ons brengen bij de normen en waarden die we belangrijk vinden.

JOBOMSCHRIJVING/TAKENPAKKET

 • Je zal deel uitmaken van het poestpersoneel op Berkenbeek.
 • Het gaat om een minstens halftijdse opdracht met de mogelijkheid tot voltijds werken.
 • De uren zijn in overleg te bepalen.
 • Je staat in voor het onderhoud en de schoonmaak van klaslokalen, gangen, sanitaire voorzieningen, administratieve ruimtes in onze lagere en secundaire school.
 • Daarnaast zorg je voor een aantal reftertaken, meer specifiek gaat dit over het klaarzetten en opruimen van de refter.

KWALIFICATIES

 • Ervaring is een belangrijke meerwaarde
 • Je bent gemotiveerd en je hebt oog voor orde en netheid Je werkt graag in een schoolse omgeving
 • Je kan zelfstandig en betrouwbaar werken en hebt kennis van het gebruik van poetsmaterialen en reinigingsproducten.
 • Je bent flexibel en je kan je planning vlot aanpassen.