Denkontwikkeling

Wij trachten onze leerlingen later zo zelfstandig mogelijk te laten functioneren in de maatschappij. Hiervoor zijn niet enkel technische (beroeps)aspecten noodzakelijk, maar ook probleemoplossende vaardigheden in het dagelijks leven. Wij proberen onze leerlingen dan ook zoveel mogelijk bewust te maken van hun eigen denken en handelen. Hiertoe is het van belang dat niet enkel wij – als begeleiders van hun ontwikkelingsproces – maar ook zijzelf geloven in hun mogelijkheden en groeikansen. Vanuit deze positieve ingesteldheid kan elke leerling telkens een stapje verder geraken.