Groene en open school

Onze school is middenin het groen gelegen. De aanwezigheid hiervan, de nabijheid van natuur, zien we als een meerwaarde in onze dagdagelijkse werking. Het zorgt voor ademruimte en bewegingsruimte bij onze leerlingen.

Binnen dit kader past ook onze MOS-werking: Milieuzorg Op School. Er wordt veel aandacht besteed aan het sorteren van afval, aan duurzame materialen, … Onze leerlingen wordt geleerd om hier bewust mee om te gaan.

Daarenboven zijn we een kleinschalige school die sterke regionale contacten onderhoudt met voorzieningen en bedrijven in de buurt.