Levensloopbegeleiding

Vanuit die visie van het levensloopmodel willen we samen met leerlingen en hun ouders op zoek gaan naar gepaste onderwijstrajecten van kleuter tot secundair. Deze trajecten vertrekken vanuit mogelijkheden en talenten en zijn gericht op een zo zelfstandig mogelijk functioneren in de toekomst. We hebben aandacht voor het begeleiden van moeilijke overgangsmomenten.