Professionalisering

Alle personeel schoolt zich voortdurend bij om zo de beste ondersteuning  aan onze leerlingen te kunnen geven.

Nascholing gebeurt zowel individueel als op teamniveau. Professionalisering gebeurt ook door intervisie, klasbezoeken, coaching, collegiale consultatie, …