Sociaal-emotionele ontwikkeling

Aandacht voor de emotionele ontwikkeling van leerlingen is een basisvoorwaarde om tot leren te kunnen komen. Wij trachten ons klimaat en onze begeleiding aan te passen aan de sociaal-emotionele noden van onze leerlingen.  Wij hanteren hiervoor het kader van Dôsen om het emotioneel niveau van de leerling in kaart te brengen en zo onze begeleidingsstijl aan te passen.