Zorgpiramide

Onderwijs op maat vereist een doordacht zorgbeleid. De zorgpiramide illustreert onze visie op zorg.

  • Een stevige basis wordt gelegd via de eerste graadszorg die staat voor het creëren van een krachtige leeromgeving op groeps- en individueel niveau. De groepsleerkracht en ambulante leerkracht vormen hierin de spilfiguren en worden ondersteund door de intern begeleider en de paramedici. Hoe krachtiger de eerstegraadszorg werkt, hoe efficiënter we de tweede en derde graadszorg kunnen inzetten.
  • De tweede graadszorg bestaat uit het therapeutisch handelen binnen de klas, geïntegreerd in de klaswerking. De leerkracht wordt effectief bijgestaan door een multidisciplinair team.
  • De derde graadszorg gaat over individueel onderwijs of therapie buiten de klasgroep. Specifieke, kindgerichte doelen worden nagestreefd.

De klassenraad coördineert de zorg op basis van de leerling- en groepsnoden en op basis van de beschikbare middelen.