Klimaat

De kracht van het buitengewoon onderwijs schuilt onder meer in het bieden van een aangepast leerklimaat per doelgroep. We bieden onderwijs aan in kleine klasgroepen. Elke doelgroep heeft zijn eigenheid, waarop de onderwijsomgeving wordt afgestemd. Dit houdt in dat de leeromgeving en het onderwijsaanbod worden aangepast aan:

  • De noden van de hele doelgroep (typeniveau)
  • De onderwijsbehoeften van de klasgroep (klasniveau)
  • Individuele vragen en noden (leerlingenniveau)

 

Door de afstemming van de omgeving op de specifieke noden en vragen van de leerlingen ontstaat een klimaat waarbinnen ze optimaal kunnen ontwikkelen volgens hun mogelijkheden.

Op schoolniveau wordt elk schooljaar gewerkt rond een ander jaarthema. Dit kleurt het schoolklimaat mee over de verschillende doelgroepen heen, en krijgt per doelgroep een concrete invulling afgestemd op de leerlingen.